Helmert Woudenberg speelt Sicco Mansholt

29 april 2015

Helmert Woudenberg speelt Sicco Mansholt

MANSHOLT

In de zomermaanden van 2015 presenteert stichting Jan Vos de reprise van MANSHOLT, een locatievoorstelling over voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt (gespeeld door Helmert Woudenberg).

De voorstelling MANSHOLT speelt zich af aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw.            Sicco Mansholt, voorvechter van de agrarische sector en aanjager van groei,  wordt vlak voor zijn pensioen  geconfronteerd met de negatieve effecten van zijn beleid. De schaalvergroting en rationalisering van de landbouw hebben geleid tot immense overschotten en grote schade aan natuur en milieu. Mansholt probeert op de valreep het tij te keren. Hij wordt ‘de Profeet van de Nulgroei’ en moet alle zeilen bijzetten de wereld te overtuigen van zijn politieke ommezwaai. Een rigoureuze omslag die niet beperkt blijft tot zijn politieke denken. Want terwijl zijn pensioen steeds dichterbij komt en hij rondreist om te spreken over de uitputting van de aarde, begint hij een verhouding met een 24-jarige stagiaire: Petra Kelly, de latere oprichtster van de Grünen in Duitsland. Sicco Mansholt gaat tot het uiterste om los te komen van oude patronen, terwijl zijn naaste omgeving uit alle macht probeert hem terug in het gareel te krijgen.

Parallel aan het verhaal van Mansholt loopt de geschiedenis van Wietje Nanninga, boerin, die samen met haar vader een onrendabele boerderij in Drenthe runt. Mede door het beleid van Mansholt zijn ze gedwongen hun bedrijf te verkopen. Als een potentiële koper Mansholt blijkt te zijn, die er na zijn pensioen samen met zijn vrouw wil gaan wonen, komt vader Tjerk in opstand en besluit hij zich tot het uiterste te verzetten tegen het onontkoombare.

Zijn er grenzen aan de groei? Kan de mens genoegen nemen met genoeg? In MANSHOLT wordt dit thema van verschillende kanten belicht. Er is de economische kant, verbeeld in het boerenbedrijf dat gevangen zit in de fuik van het moeten groeien om te kunnen overleven.  Daarnaast is er de ecologische kant, verwoord in het rapport van de club van Rome en uitgedragen door Sicco Mansholt. Maar er is ook de psychologische kant. Hoeveel wil een mens zichzelf  ontzeggen? Valt matiging te rijmen met de menselijke natuur en met het kapitalisme dat ons continu prikkelt te streven naar meer? Maatschappelijke vragen die verder reiken dan de arena van een boerenbedrijf of dat van de politiek.

De voorstelling wordt opgevoerd in boerenschuren verspreid door Nederland.
Acht keer in de provincie Noord Holland, van 29 t/m 31 mei in de
Haarlemmermeer en van 19 t/m 21 juni in Schagen. Speellijst en informatie over kaartverkoop op de website

 

Mansholt_Poster_A2_2015_lw