Heb je een groen idee? Stuur je aanvraag in

27 januari 2022

Betrekken bij Groen Fonds open voor nieuwe aanvragen

Op dinsdag 1 februari gaat het Betrekken bij Groen Fonds open voor nieuwe aanvragen in het Groen vrijwilligerswerk. Ook dit jaar stelt de provincie Noord-Holland weer een aanzienlijk bedrag van € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. In 2021 dienden 88 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. In totaal zijn 42 projecten gehonoreerd.

Waar moet een aanvraag aan voldoen? 

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding vind je op onze site: Betrekken bij Groen Fonds voor vrijwilligersprojecten | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl)

Nieuwe manier van aanvraag indienen 

Nieuw dit jaar is het digitale aanmeldformulier op de website. De werkwijze is als volgt:

  1. Ga naar de webpagina: Aanvragen Betrekken bij Groen Fonds | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl)
  2. Lees goed de toelichting en tips en het reglement door.
  3. Download het aanvraagformulier en het begrotingssjabloon. Vul deze volledig in.

Belangrijk!: Sla het formulier op onder de naam BbG Fonds 2022 + naam organisatie. Sla de begroting op onder de naam: BbG Fonds 2022 begroting + naam organisatie.

  1. Vul de contactgegevens in op het digitale aanvraagformulier. Upload beide documenten.

Na het vesturen van je aanvraag, ontvang je een bevestiging per e-mail.

Mocht je vooraf nog vragen hebben over je projectidee dan kan je contact opnemen met het team Betrekken bij Groen (betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl). Wij kunnen jouw projectidee bespreken en kijken of je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds. Vervolgens doe je een officiële aanvraag voor een bijdrage. De deadline voor de aanvragen is 1 maart.  

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland die het programma ‘Betrekken bij Groen’ uitvoeren, te weten: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

De jury zal alle aanvragen bekijken en een keuze maken welke gehonoreerd zullen worden. Dat gebeurt in maart. Voor half april krijg je reactie of je aanvraag gehonoreerd is of niet.

Dus heb je een groen idee? Stuur je aanvraag dan snel in!