Grondstoffenstrategie nodig voor toekomstbestendige economie

30 november 2023

Grondstoffenstrategie nodig voor toekomstbestendige economie

agenda circulair Nederland

Meer dan 60 partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties, lanceren vandaag de agenda ‘Circulair Nederland’ om ervoor te zorgen dat circulaire economie een essentieel onderwerp is aan de formatietafel. De agenda biedt een set concrete maatregelen waarmee de regering een toekomstbestendige economie kan ontwikkelen.

Bekijk hier de agenda Circulair Nederland

Circulair beleid

De Nederlandse industrie, logistieke sector en aanverwante bedrijven hebben wereldwijd een sterke positie opgebouwd. Onze economie is daarmee steeds meer afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Circulair beleid met een stevige grondstoffenstrategie is nodig om de leveringszekerheid van grondstoffen op korte en middellange termijn te vergroten. Dit draagt bij aan de toekomst van het Nederlandse verdienmodel. Daarbij wordt Nederland met een circulaire economie ook minder afhankelijk van landen als China en Rusland. Andere voordelen van een circulaire economie: het zorgt voor vermindering van energieverbruik en uitstoot, betere lucht-, water- en bodemkwaliteit, minder afval, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

15 concrete voorstellen

Meer dan 60 partijen hebben de agenda met 15 concrete voorstellen ondertekend. Hier zijn zowel banken, investeerders, kleine en grote bedrijven als provincies, gemeenten en kennisinstellingen bij.

Twee voorbeelden uit de agenda:

  • Om bedrijven te helpen zich beter voor te bereiden op uitdagingen, kansen en hun toekomstig verdienvermogen worden zij actief ondersteund bij het in kaart brengen van toekomstige economische risico’s van hun huidige bedrijfsvoering. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het effect van grondstoffenschaarste op hun bedrijf, geopolitieke grondstof afhankelijkheid, strengere milieuregelgeving, veranderende klantwensen en financiers met steeds striktere duurzaamheidseisen.
  • We willen belastingvoordelen voor burgers introduceren die duurzame keuzes maken, door bijvoorbeeld btw-vrijstelling te verlenen voor reparaties en renovaties. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor consumenten om kapotte producten te laten repareren in plaats van ze weg te gooien en nieuwe te kopen.

Ben je benieuwd naar de andere voorstellen en de organisaties die de agenda ondertekend hebben? Bekijk dan de complete agenda van Circulair Nederland

Meer weten? Neem contact op:

Profiel Mandy Schouws

Mandy Schouws

Projectleider Duurzame Energie en Gezonde Leefomgeving

06-19726539 E-mail