Geslaagde DAG VAN DE DIALOOG

18 juni 2015

Geslaagde DAG VAN DE DIALOOG

Woensdag 17 juni inspireerden 170 vrijwilligers en beroepsmatige natuurbetrokkenen elkaar tijdens de Dialoogdag in de Tolhuistuin in Amsterdam. De Dialoogdag is het festival voor iedereen die actief is in het groen. Met deze ontmoeting moet natuurbeheer en -beleving in ‘de mooiste provincie van Nederland’ een stevige basis krijgen.

Betrekken bij Groen

Tjeerd Talsma, gedeputeerde Natuur, werd tijdens de Dialoogdag gevraagd naar zijn ambities voor de komende 4 jaar. Talsma pleit ervoor om het werk af te maken van de NNN (Natuurnetwerk Nederland) en zet in om 250 ha per natuur aan te schaffen, te beheren en te beschermen. Hij sprak ook over het dilemma, dat Noord-Holland veel wil en dat daarin de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Zijn dank ging uit naar de vele vrijwilligers die in Noord-Holland het mede mogelijk maken om de natuur te beheren en te beschermen. Hij ziet het plan ‘Betrekken bij groen’ als een goed voorbeeld van samenwerking tussen de TBO’s (Terreinbeherende organisaties) in de gezamenlijke ondersteuning van de vrijwilligers.  In het coalitieakkoord 2015-2019 heeft de provincie structureel geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van groene vrijwilligers

Groene academie

Eén van de initiatieven vanuit het plan ‘Betrekken bij groen’, is de Groene Academie. Dit is een centrale plek waar alle opleidingsmogelijkheden in Noord-Holland voor natuurliefhebbers, vrijwilligers en beroepskrachten in het groen samenkomen. Met de lancering van de website www.degroeneacademie.nl kan iedereen die actief in het groen wil zijn informatie krijgen over wat er te doen is en welke opleidingen er in Noord-Holland worden gegeven.

Er waren lezingen uit de proeftuin van de Groene academie en de aanwezigen gingen in gesprek over de staat van de natuur in hun provincie. Tijdens de Dialoogdag werd ook de prijswinnaar bekend gemaakt van de Eerste Hulp bij Groen prijs 2015.

Verslag & foto’s

Via deze link leest u korte verslagen van de programma-onderdelen en kunt u foto’s bekijken.

De Dialoogdag is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en wordt georganiseerd door IVN Noord-Holland i.s.m. alle Terreinbeherende organisaties in Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland.