Geef stilte een stem!

6 september 2017

Geef stilte een stem!

Een aantal gemeenten in Nederland zijn samen de campagne ‘Geef stilte een stem!’ gestart. Hiermee willen ze de politiek oproepen om bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol rekening te houden met het woongenot en de rust in de omgeving.

Wat is er aan de hand?

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, willen de gemeenten, verenigd in het cluster Groene Hart, aandacht vragen voor hun belangen.

Ik stem voor stilte

Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen samen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. “Wij wonen, werken of recreëren in een gebied rond Schiphol en klagen niet omdat er een keer een vliegtuig overkomt. Maar nu Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten stijgen en dus ook de overlast.” Op de website ikstemvoorstilte kan ook jij je stem achterlaten.