Geef omwonenden aandelen in windmolenpark

25 april 2014

Geef omwonenden aandelen in windmolenpark

Hoewel 70 procent van de Nederlanders voor meer windenergie is, stuiten de toegewezen locaties vaak op protest. Een voortdurende bron van zorg, ook vandaag in een overleg van de Tweede Kamer. De oplossing ligt echter niet in Den Haag, maar in het vroegtijdig betrekken van burgers. Zo kan in een gedragscode vastgelegd worden dat omwonenden via aandelen mogen meeprofiteren van de molens. Exploitanten kunnen ook afspraken maken over het beperken van hinder. Een jaarlijkse bijdrage aan wijkverbetering helpt eveneens om acceptatie te vergroten. Geen gedragscode, dan ook geen vergunning. Om het streven van 6.000 megawatt windenergie op land te halen, hebben we ongeveer 4 procent van ons landoppervlak nodig. Er is voldoende ruimte, maar het blijft van groot belang omwonenden te betrekken. Wijs hen ook op nut en noodzaak. Het milieu spreekt voor zich, maar ook de Russische energiepolitiek sterkt ons in de overtuiging dat het opwekken van schone energie op eigen bodem de voorkeur verdient.

Siegbert van der Velde, Natuur- en Milieufederaties, Tjerk Wagenaar,directeur Natuur & Milieu, Joris Thijssen,campagnedirecteur Greenpeace en Hans Berkhuizen,
directeur Milieudefensie

24 april  als ingezonden brief gepubliceerd in de NRC