Gedeputeerde Tekin krijgt natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’

18 januari 2017

Gedeputeerde Tekin krijgt natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’

Gedeputeerde Adnan Tekin heeft de ‘Knoop in de Zakdoek’ in ontvangst genomen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de natuurbeherende organisaties. Met de Knoop-in-de-Zakdoek-prijs moedigen de natuurbeheerders de winnaar aan om goede voornemens uit te spreken over het behoud en ontwikkeling van natuur.

Overhandiging `Knoop in de Zakdoek`aan gedeputeerde Adnan Tekin
Overhandiging `Knoop in de Zakdoek`aan gedeputeerde Adnan Tekin

Voorzitter van het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland (TBO) Riena Tienkamp: ”Het TBO heeft de ‘Knoop in de Zakdoek’ uitgereikt aan Adnan Tekin, de nieuwe gedeputeerde voor natuur. Hij krijgt deze prijs als eerbetoon aan de in november 2016 overleden gedeputeerde Tjeerd Talsma en als aanmoedigingsprijs om het goede werk voor natuur voort te zetten.”

Gedeputeerde Tekin: “Het is een eer om ‘de Knoop’ te krijgen en ik ben erg enthousiast over de stappen die al zijn gezet om de natuur in Noord-Holland te beschermen en te verrijken. Ik hoop het goede werk van Tjeerd Talsma voort te kunnen zetten. De samenwerking met de natuurbeherende organisaties heeft al tot mooie resultaten geleid. Zo ligt er een actieplan Metropolitaan Landschap waarin veel aandacht is voor toekomstbestendige een aantrekkelijke veenweidegebieden. De realisatie van het Nationaal Natuur Netwerk is in volle gang en we zetten ons in om het benodigde tempo voor de realisatie er in te houden. Ook is er voor het eerst een bezoekersonderzoek uitgevoerd voor natuur en recreatiegebieden. Dit onderzoek geeft ons een beter beeld van de wensen van bezoekers aan die gebieden. De uitkomsten van dit onderzoek willen wij combineren met een onderzoek naar de natuurwaarden in de recreatiegebieden. Dit helpt ons bij het onderling afstemmen en het verder vorm geven van de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland.”