Gedeputeerde Rosan Kocken ontvangt Knoop-prijs voor toewijding aan natuurbehoud

18 januari 2024

Gedeputeerde Rosan Kocken ontvangt Knoop-prijs voor toewijding aan natuurbehoud

Op woensdag 17 januari organiseerden de Noord-Hollandse terreinbeherende organisaties (TBO) de nieuwjaarsreceptie waar de uitreiking van de Knoop in de Zakdoek plaatsvindt. Deze prijs, bedoeld als aanmoediging, erkent en stimuleert initiatieven ter bevordering en behoud van natuur en landschap in Noord-Holland.

Rosan Kocken neemt dankbaar de Knoop in ontvangst. Foto: Provincie NH

Goede en nauwe samenwerking

Voor het jaar 2024 is de Knoop toegekend aan de gedeputeerde voor Landschap en Natuur, Rosan Kocken. Haar stevige ambities op het gebied van natuur- en landschapsbescherming en ontwikkeling in Noord-Holland worden gewaardeerd door de terreinbeherende organisaties. Met deze aanmoedigingsprijs onderstrepen zij hun steun voor haar ambitieuze doelen. Rosan Kocken nam de prijs dankbaar in ontvangst: “In deze tijden staat de waarde en de functie van natuur niet altijd bovenaan de politieke agenda. Dat vind ik een denkfout. Het hoge waterpeil van de afgelopen weken laat maar weer zien dat we juist hard aan de slag moeten met de natuur en het natuurlijke watersysteem. We gaan de kwaliteit van de Noord-Hollandse natuur verbeteren. Daarnaast moeten we hard aan de bak om de biodiversiteit weer te laten toenemen. Zowel in het landelijk gebied, als in de dorpen en steden.” Zowel Rosan Kocken als de terreinbeherende organisaties kijken uit naar een goede en nauwe samenwerking in 2024.

Eerste stappen herstel Hoge Berg

De winnaar van 2023, Marian Merkelbach van agrarische natuurvereniging De Lieuw op Texel, kreeg de prijs voor hun inzet in het gebiedsproces de Hoge Berg. In het afgelopen jaar heeft ze samen met direct betrokkenen hard gewerkt, resulterend in de aankoop van een perceel door de provincie, waardoor boeren de mogelijkheid hebben om te extensiveren. Dit is van cruciaal belang voor het herstel van de natuur op de Hoge Berg. Merkelbach en haar team zijn blij met deze ontwikkeling. “De eerste stappen zijn gezet, en we blijven gedreven om ook in 2024 de natuur verder te beschermen”.

Marian Merkelbach (links) feliciteert winnaar Knoop 2024 Rosan Kocken (rechts)

Samenwerkende organisaties

De aanmoedigingsprijs is een initiatief van de volgende organisaties: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Natuureducatie, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.