Gedeputeerde Rommel krijgt natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’

16 januari 2020

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) heeft de ‘Knoop in de Zakdoek’ in ontvangst genomen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de beheerders van natuur en recreatieterreinen. Met de prijs moedigen de organisaties de winnaar aan om goede voornemens uit te voeren voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Voorzitter van het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland (TBO) Willem Hellevoort: ”Het TBO reikt de ‘Knoop in de Zakdoek’ met genoegen uit aan Esther Rommel, de nieuwe gedeputeerde voor natuur en landschap. Zij krijgt deze prijs als aanmoediging om de groene ambities uit het collegeprogramma waar te maken.”

Ambitieuze plannen

Gedeputeerde Rommel: “Het is een eer om ‘de Knoop’ te krijgen en ik ben enthousiast aan de slag gegaan met de uitvoering van het ambitieuze college programma. Zo willen we deze periode 3000 hectare natuur afmaken binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat pakken we op samen met de bodemdalingsopgave. Het is belangrijk om de opgaves, waaronder ook die voor stikstof, in samenhang op te pakken. De ruimte dient immers meerdere doelen. Verder vind ik dat er al heel erg mooie plannen liggen, waarbij we vooral samen aan de slag moeten om die waar te maken. Ik heb het dan onder meer over de plannen voor Amsterdam Wetlands en de Oostelijke Vechtplassen.

Foto: Roos Kooiman

Samenwerkende partijen

Ieder jaar reiken de natuur en recreatieterreinen beherende organisaties de ‘Knoop in de Zakdoek’ aanmoedigingsprijs uit tijdens de nieuwjaarsreceptie. In Noord-Holland werken de volgende organisaties samen aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor natuur, recreatie en landschap in het terreinbeheerdersoverleg: Amsterdamse Bos, Goois

Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.