Ga voor een sterke, nuttige hub functie op Schiphol

31 januari 2022

Ga voor een sterke, nuttige hubfunctie op Schiphol

Er is discussie tussen kabinet en KLM over nut en noodzaak van bestemmingen. Staatsagent dr Jeroen Kremers wil laten onderzoeken hoe belangrijk verbindingen zijn voor de BV Nederland. Dit kan leiden tot krimp van Schiphol en afname van de negatieve effecten van het vliegverkeer in ons land, conform de ambities in het coalitieakkoord.

Minister Kaag (Financiën) zet KLM onder druk om verder te bezuinigen. De staatsagent voor de KLM stelt dat het KLM-netwerk goed voor het ondernemersklimaat is, maar dat het hub-model van Schiphol voor veel meer vluchten zorgt dan nodig is. Kremers in zijn tweede verslag: “Netwerkkwaliteit is niet hetzelfde als ‘zoveel mogelijk bestemmingen’.” Hij vindt dat er nu een analyse moet komen van bestemmingen die echt noodzakelijk zijn, liefst met behulp van externe deskundigen.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) heeft de Tweede Kamer en de ministers Kaag, Harbers en Jetten geïnformeerd over de directe beschikbaarheid van zo’n analyse van het hub-model van Schiphol. Dit rapport beperkt zich niet tot de KLM, maar gaat over de gehele luchtvaartsector in Nederland.

De oude hubfunctie van Schiphol in 2019 kan worden gesplitst in een voor ons land zeer nuttig deel (70 procent van de vluchten) en een overbodig deel. Conform het coalitieakkoord zou het nuttige deel moeten worden behouden.

De luchthaven en de carriers kunnen hun terugkeer na corona nadrukkelijk en selectief richten op dit nuttige deel van de hubfunctie. Daarmee zorgt Schiphol voor de al in 2019 bereikte “uitstekende verbondenheid” van Nederland, een nadrukkelijke wens van de coalitie.

Deze nuttige hubfunctie omvat een hoogwaardig netwerk van ruim 200 essentiële bestemmingen voor zakelijke en particuliere reizigers vanaf en naar ons land. Het daarvoor benodigde luchtverkeer vergt een plafond op Schiphol van maximaal 350.000 vluchten. Daarnaast vervangt treinvervoer 50.000 vluchten naar bestemmingen op afstanden korter dan 500 km. Deze voorkeur voor treinvervoer is opgenomen in het coalitieakkoord. Te denken valt aan verbindingen naar Groot-Londen, België, Frankrijk en Duitsland.

De beperking van luchtverkeer zorgt voor een forse vermindering van alle negatieve effecten van luchtvaart op mens, natuur en klimaat – geheel in lijn met de wensen van het kabinet. Meer dan 30 procent reductie is haalbaar. Belangrijk is dat het zónder deze beperking van het vliegverkeer onmogelijk is om de vereiste vermindering van negatieve impact te bereiken. De meer dan honderd directe niet-essentiële bestemmingen van Schiphol kunnen via overstappen indirect bereikbaar worden gehouden. Samen met het ontmoedigen van goedkope stedenvluchten scheelt dit 100.000 vluchten.

De ondertekenaars steunen de visie van staatsagent Kremers om deze analyse door externe deskundigen te laten toetsen.

Ondertekend door: Hans Buurma Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Matt Poelmans, delegatieleider Bewoners Omgeving Schiphol en Stichting SchipholWatch