Formule 1 kan waarschijnlijk doorgaan: nieuwe vergunning nodig met beperking stikstofuitstoot

5 juli 2023

Formule 1 kan waarschijnlijk doorgaan, maar er is een nieuwe vergunning nodig waarin stikstofuitstoot wordt beperkt

5 juli 2023 – De Raad van State heeft vandaag het hoger beroep afgewezen van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, MOB en Rust bij de Kust tegen de stikstofvergunning van Circuit Zandvoort voor de Formule 1, en de algehele exploitatie van het circuit. De Raad van State concludeerde dat zou zijn aangetoond dat deze nieuwe natuurvergunning in ieder geval minder stikstofemissies mogelijk maakt dan de oude milieuvergunning uit 1997. In dat geval kan volgens de geldende jurisprudentie een nieuwe natuurvergunning verleend worden.

In die oude milieuvergunning van het circuit (verleend voordat de Habitatrichtlijn in werking trad) was geen expliciete beperking van stikstofemissies opgenomen. De rechtbank Noord-Holland had eerder uitgesproken dat er dus in die “referentiesituatie” sprake was van onbeperkte emissieruimte voor stikstof. Voor de nieuwe vergunning voor de Formule 1 zou dat betekenen dat het, op basis van de verouderde vergunning, niet uitmaakte welke voorwaarden voor de stikstofuitstoot zouden gelden. “Die uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland heeft de Raad van State gelukkig teruggedraaid”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Want die precedentwerking zou wel heel schadelijk zijn voor de natuur.”

De Raad van State zegt nu dat je anders moet kijken naar dit soort oude vergunningen met oneindige stikstofruimte. De Raad van State heeft wel degelijk gedetailleerd gekeken naar wat er in de oude situatie, met de oude milieuvergunning, qua stikstofemissies mogelijk was. Dat deed ze door te kijken naar de omvang van de exploitatie – met name het aantal racedagen – die was toegestaan. Op basis van onder meer dat aantal racedagen heeft is de stikstofuitstoot vastgesteld. En dat is vergeleken met de beperkingen aan de stikstofuitstoot in de nieuwe natuurvergunning. De rechters concludeerden vervolgens uit de overgelegde rapporten van het circuit en de provincie dat bij de nieuwe vergunning die stikstofemissies in ieder geval zouden dalen. Dat werd bestreden met tegenrapporten door m.n. MOB en Rust bij de Kust, maar de Raad van State gaf de provincie en het circuit op dat feitelijke punt gelijk.

De winst van deze uitspraak is dat er bij een verouderde vergunning, verleend voordat de Habitatrichtlijn in werking trad in 2004 in ieder geval altijd becijferd moet worden wat die vergunning aan stikstofemissies mogelijk maakte. Ook al stond in de oude vergunning geen expliciete beperking van stikstofemissies. “Het was ons er ook vooral om te doen die achterdeur dicht te krijgen. Om onbeperkte stikstofuitstoot op basis van oude vergunningen zonder stikstoflimiet onmogelijk te maken”, aldus Akkerman.

Vanwege een formeel gebrek in de vergunningaanvraag werden alle appellanten wel in het gelijk gesteld. “Maar dat kan verholpen worden als de provincie tijdig een nieuw besluit neemt – dus nog voor de Formule 1 plaats vindt”, aldus Akkerman. “Dat wordt dus wel een race tegen de klok voor de provincie.”

Tags:

Meer informatie?