Fonds steunt groene vrijwilligers met goede ideeen

26 februari 2015

Fonds steunt groene vrijwilligers met goede ideeen

Start inschrijving op ‘Betrekken bij Groen Fonds’

 

Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De Provincie Noord-Holland stelt in 2015 € 45.000 beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van de rol van vrijwilligers in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2015 ingediend worden.

Voorbeelden van projecten zijn: heemtuin vrijwilligers die samen met een verpleeghuis een rolstoelroute aanleggen, een vogelwerkgroep die met een woningbouwvereniging nestkasten plaatst, vrijwilligers die samen met een bedrijf voor buurtbewoners een cursus groenbeheer organiseren en organisaties die voor een scholenproject vrijwillige vleermuisdeskundigen opleiden. Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector.

TBO logo vrijstaand defDe samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijving- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten deze partijen: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Kijk dan op de site of neem contact op met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, per e-mail t.falentijn@landschapnoordholland.nl.