Fietsparade ‘Voor de Wind’: zaterdag 19 november

9 november 2016

Fietsparade ‘Voor de Wind’: zaterdag 19 november

Over het algemeen brengt het provinciaal beleid niet vaak de gemoederen in beweging, maar windenergie is daarop steeds meer een uitzondering. Dat blijkt, want op 19 november a.s. organiseren FossielVrij NL, Amsterdam Wind, WISE en Greenpeace Nederland een fietsparade ‘Voor de Wind’ als protest tegen het beperkende windmolenbeleid.

Doel van het protest is de Provincie Noord-Holland te bewegen om een milieuvriendelijker energiebeleid te voeren door meer mogelijkheden te geven voor het plaatsen van windmolens op land. De provincie heeft een aantal aanvragen, onder andere op bedrijventerreinen bij Amsterdam afgewezen, omdat deze niet meer nodig zijn om de landelijke afspraken te halen over een minimum aan windenergie in de provincie.

De actievoerders stellen dat dit minimum geen maximum moet zijn, omdat het terugdringen van CO2-uitstoot voorop moet staan en de windmolenplannen in de omgeving van industrie- en bedrijventerreinen geen significante aantasting van de leefbaarheid met zich meebrengen.

De Natuur en milieufederatie Noord-Holland is ook van mening dat het beleid van de Provincie voor windenergie op land te behoudend is. Met oog voor de leefbaarheid van omwonenden en het landschap, moet er zoveel mogelijk groene energie worden opgewekt. De Provincie zou daarom de afspraken met het Rijk niet als maximum norm moeten hanteren en verder ook minder moeten uitgaan van starre regels en meer moeten laten afhangen van overleg met betrokken gemeenten, investeerders, waaronder betrokken burgers en omwonenden.

Meer informatie over deelname vindt u in onze agenda