Excursie Noord-Hollandse industrie belicht impact van stikstofoverschot op natuur

18 april 2024

Excursie Noord-Hollandse industrie belicht impact van stikstofoverschot op natuur

Natuurorganisaties in gesprek met industrie over stikstofuitstoot

Op dinsdag 16 april 2024 vond een excursie en rondetafelgesprek plaats over de impact van stikstof op onze natuur, georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuurmonumenten. De bijeenkomst bood vertegenwoordigers van industriële bedrijven de kans om de directe effecten van stikstofoverschotten op de natuur te ervaren en om te discussiëren over mogelijke oplossingen.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten verwelkomden de aanwezigen. Teo Wams: “Tijdens ons bezoek laten we jullie zien hoe stikstofdepositie, deels afkomstig uit de industrie, negatieve effecten heeft op onze natuur. We moeten streven naar een duurzamere aanpak met minder emissies. Niet alleen om de natuur te beschermen, maar ook voor onze leefomgeving en een gezond en toekomstbestendig bedrijfsleven. De industrie speelt hier, net als de landbouw, een cruciale rol in”

Onder begeleiding van boswachter Hans Wondergem verkenden de deelnemers de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waarbij de effecten van stikstof op de natuur werden belicht. Na deze verkenning werd het programma voortgezet met een rondetafelgesprek. Deelnemers gingen dieper in op de specifieke bronnen van uitstoot binnen hun organisaties en de genomen maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Daarnaast werd er gekeken naar de mogelijkheden voor verdere reductie van stikstofuitstoot.

Het rondetafelgesprek bood een waardevol platform voor het delen van inzichten en het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor actie. Tijdens dit gesprek kwamen bijvoorbeeld een aantal concrete opgaves naar voren die het terugdringen van de stikstofuitstoot in de industrie nu vertragen, waaronder de netcongestie in Noord-Holland en de krappe arbeidsmarkt. Ook is gesproken over belemmerende wetgeving, de behoefte voor maatwerkafspraken en de grote onzekerheid rondom meetcorrecties in het berekenen van de stikstofneerslag.

Deelnemers werden aangemoedigd om de dialoog voort te zetten en om samen te werken aan een duurzamere toekomst. Sijas Akkerman deed in dit gesprek een handreiking naar de aanwezige bedrijven: “We staan sterker als we als natuur- en milieubeweging en bedrijfsleven samen aan de overheid signaleren welke opgaves het terugdringen van de stikstof uitstoot in de weg staan en hier oplossingen voor aandragen’’.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en kijken uit naar verdere samenwerking om de impact van stikstof op onze natuur te verminderen.

Meer informatie?