Even stil staan….

1 januari 2015

Even stil staan….

Rond de jaarwisseling staan we stil bij wat  belangrijk is. Samen met familie en vrienden bijpraten. Een goed verhaal en een stevige wandeling.  Met de medewerkers van Milieufederatie Noord-Holland  wens ik u dan ook  een goede tijd, met een gezond 2015

Wij willen doorgaan om samen met u te werken aan een leefbare en duurzame provincie. Zelf moest ik daarbij weer denken aan een vrouw die rond deze tijd in 2011 een bijzondere boodschap bracht.

In haar jaarlijkse kersttoespraak sprak (toen nog) koningin Beatrix over een duurzame omgang met de aarde. “Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor de natuurlijke omgeving en ondermijnen de gemeenschapszin”.  Ze wees erop dat geen enkel land kan overleven als mensen alleen gericht zijn op eigen gewin. Er moet volgens haar meer gelden dan geld alleen.

Ze zag hoopgevende ontwikkelingen o.a. bij de inzet van veel mensen voor natuurbehoud en dat ondernemers zich meer richten op een verantwoorde productie. Wel zouden dit soort ‘hoopgevende aanzetten’ minder aandacht in het nieuws krijgen dan ‘zorgen over geld en goed’.

Daar sluit ik me graag bij aan. Ook in Noord-Holland zien we positieve ontwikkelingen die vooral in samenwerking gestalte krijgen. Die samenwerking, daar zetten we in 2015 weer meer op in!

 

Jos van de Pol

directeur MNH