Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

29 april 2014

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

Het project Stookjerijk vindt wegens succes in 2014 voor de derde maal plaats. In 13 steden worden er weer rondetafelgesprekken over energiebesparing in de huursector georganiseerd. Ook in Alkmaar. Noteert u dinsdagavond 3 juni in uw agenda.

We nodigen Alkmaarse corporaties, huurdersverenigingen en raadsleden uit om de knelpunten en kansen van energiebesparing in de Alkmaarse huursector te bespreken. Ook staan de behaalde energieprestaties van de corporaties in relatie tot de doelstelling van het nieuwe Energieakkoord en de Alkmaarse prestatieafspraken op de agenda. Corporaties wordt gevraagd om te vertellen over hun aanpak en ervaringen bij de verduurzaming van hun huurvoorraad.
Aan de rondetafel gaan een aantal inleidingen vooraf, onder meer van de Woonbond en MNH. Daarnaast zal een Alkmaarse corporatie haar aanpak bij het energiezuinig maken van de huurvoorraad uit de doeken doen.

Dit jaar zijn er weer Stookjerijk-Trofeeën te behalen voor de best presterende corporatie, huurdersvereniging en gemeente in het project.

Lees hier het rapport ‘Stook je Rijk 2013. Driepartijen­overleg over energiebesparing in de huursector’. Daarin staan de resultaten van ons project in 2013. Ter informatie hierbij ook het persbericht ‘prestatieafspraken in huursector moeten ambitieuzer!’ dat we hebben verstuurd bij de start van het project ‘Stook je Rijk 2014’.

Datum: dinsdagavond 3 juni, 20.00-22.00u
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Aanmelding: mnh@mnh.nl
Organisatie: Milieufederatie Noord-Holland (MNH) in samenwerking met de Woonbond