En, wat gaan jullie dan doen?

27 januari 2016

En, wat gaan jullie dan doen?

Wat gaan jullie dan doen in 2016 zonder structurele subsidie van de provincie? Deze vraag heb ik de afgelopen weken vaker gekregen. En daar geef ik graag antwoord op.

De Natuur en Milieufederatie gaat voor gedeputeerde Talsma enkele projecten uitvoeren. Sterren Dichterbij waarin we, al een paar jaar, de oerkwaliteit duisternis meer betekenis geven in onze provincie. We starten een onderzoek naar de tapuit, die het moeilijk heeft in ons duingebied, en wellicht ook geholpen is met minder lichthinder. We gaan bewonersinitiatieven rondom Schiphol in kaart brengen om de geluidoverlast van de luchthaven beheersbaarder te maken en we gaan het beleid rond en in de stiltegebieden in Noord-Holland ondersteunen.
Een mooie reeks projecten! Maar, bij elkaar niet genoeg om ons voortbestaan financieel te garanderen en we wachten dan ook vol spanning op de komst van de nieuwe D66 gedeputeerde die energie en duurzaamheid in portefeuille heeft. Daar verwachten we zeker projectopdrachten van!

Naast de projecten met de provincie zitten we ook niet stil om andere samenwerking te zoeken.

Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. In West-Friesland én in Alkmaar werken we met bouwbedrijven samen om woningisolatie te bevorderen. Besparing op het gebruik van energie in woningen is snel te realiseren tegen, in verhouding, lage kosten.
In Haarlemmermeer werken we samen met NMCX, het voormalige milieucentrum van die gemeente. En we voeren daar ook werkzaamheden uit op het gebied van water, voedsel en verduurzaming. In de zorgsector helpen we de instellingen te vergroenen en te verduurzamen. Samen met SIGRA (koepelorganisatie), IVN  en het Pennemes in Zaandam (zorginstelling) ontwikkelen we een keurmerk op deze gebieden. Met enkele bedrijven zijn we in gesprek over het uitvoeren van een scan op het gebied van duurzaamheid. Dat idee wordt nu nog uitgewerkt en in februari gelanceerd. Als vanzelfsprekend werken we samen met de TBOpartners (de terreinbeheerders) en we voeren voor die samenwerking het secretariaat.

De gelden van de NPL (de postcodeloterij) zetten we deels in op onze helpdesk. Het Adviespunt voor bewoners en groepen van bewoners in Noord-Holland. Tot nu toe konden we voor de financiering van deze helpdesk rekenen op financiële steun van de provincie. Vooralsnog is die steun er nog niet, maar we blijven er de provincie om vragen.
Het blijkt dat ondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook op dat van milieubelasting en duurzaamheid een belangrijke taak voor ons en onze achterban is. Denk maar aan actuele onderwerpen zoals de aanleg van de A8-A9, gewasbespuiting in de bollenteelt, luchtvervuiling, de plaatsing van windmolens of, zeer actueel, bouwen aan de kust!

U kunt dus blijven bellen en mailen om uw vragen of zorgen met ons te delen! En, goede plannen voor samenwerking, aan een mooier en duurzamer Noord-Holland, zijn natuurlijk welkom!

Jos van de Pol, directeur