En de winnaar in NH is …Paul van der Poel

6 maart 2015

En de winnaar in NH is …Paul van der Poel

plukprijs 2015

We feliciteren Paul van der Poel als de winnaar van de Pluk van de Petteflet Milieu en Natuurprijs 2015. Paul heeft als natuurliefhebber en vogelaar een plan ontwikkelt om biotoopverbeteringen voor de grauwe klauwier te realiseren die ook goed uit kunnen pakken voor andere vogelsoorten en plant en dier in het algemeen.

Het plan behelst de verwijdering van een aantal bomen en de aanplant van meidoorns en hondsrozen langs een dijkje in Oud Valkeveen. Daarnaast is een ontwerp gemaakt voor zachte overgangen van 2 bospercelen naar 2 akkers met open plekken in de Naarder Eng.

De jury plaatst  bij het plan wel de kanttekening dat natuur vervangen wordt door andersoortige natuur. Feitelijk verandert de habitat en de uitvoering van het plan verdient daarom een zorgvuldige procedure, waarbij communicatie naar de omgeving centraal dient te staan. De kap van een aantal bomen zal andere omwonenden aan het hart gaan. Een lonkend perspectief moet dan worden geboden!

Wij sturen zijn inzending door naar de landelijke competitie!