Eerste kenniscafé ‘Levende bodem’ een succes

12 november 2018

Eerste kenniscafé ‘Levende bodem’ een succes

Op dinsdag 6 november was met het eerste kenniscafé ‘Levende bodem’ de aftrap van een nieuw initiatief van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland dat in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Groen Kapitaal is georganiseerd. Door middel van de kenniscafé’s verspreiden we op een laagdrempelige manier kennis over onderwerpen zoals duurzaam bodembeheer, natuurinclusieve landbouw en voedselbosbouw onder boeren en tuinders. Tijdens de eerste bijeenkomst bij Maatschap Noordermeer in Middenmeer stond het thema ‘Levende bodem’ centraal.

Presentaties en rondleiding

De bijeenkomst, waar zo’n veertig belangstellenden uit de land-, bos- en tuinbouwsector aanwezig waren, begon met een presentatie over natuurinclusieve landbouw. Vervolgens kregen de bezoekers een rondleiding over het land van de gastheer, Arie Noordermeer. Hij vertelde over de vele methoden die hij toepast om zijn bodem zo levendig en gezond mogelijk te houden; voor een biologische boer zeer belangrijk voor een goede teelt. Na de rondleiding over het land volgde een presentatie van bodemcoach Theo Mulder die het aanwezige publiek inspireerde om maatregelen te nemen de bodemkwaliteit te verbeteren. Doordat veel maatregelen praktijkgericht en direct toepasbaar waren, was er veel belangstelling onder de aanwezigen. Zo biedt de Bokashi methode (een manier om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen) een goed alternatief voor het gebruik van kunstmest.

Brainstormsessie

Na de presentatie van Mulder was er tijd voor een brainstormsessie waarbij deelnemers werd gevraagd welke maatregelen zij al nemen omtrent de verbetering van de bodemkwaliteit. Ook kwam ter sprake welke acties volgens boeren ondernomen kunnen worden om een duurzaam bodembeheer te realiseren. Uit de brainstormsessie kwam onder meer naar voren dat onder veehouders en agrariërs vooral behoefte is naar onafhankelijke informatie en advies over het verbeteren van de bodemkwaliteit. Een verdere uitbouw van het aantal bodemcoaches zou daarbij een oplossing kunnen zijn. Boeren hebben financieel belang bij een gezonde bodem zodat gewasziektes minder kans maken zich te verspreiden. De bijeenkomst is afgesloten met een borrel waarbij is nagepraat over de geopperde ideeën.

Wilt u ook eens een kenniscafé bijwonen? Kijk dan in onze agenda op de website voor meer informatie. U kunt dan ook meedenken en meepraten over het boeren van de toekomst.