Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger

30 januari 2015

Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger

Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. Maar uit een nieuw rapport van groene ondernemersvereniging De Groene Zaakin samenwerking met De Natuur en Milieufederaties blijkt dat provincies en grote gemeenten dat nog lang niet in alle gevallen doen. Bovendien blijken de criteria voor ‘duurzame’ producten vaak nietszeggend of verouderd en worden bij ruim 40% worden duurzame beloften in de praktijk niet of deels waargemaakt. Daarom moet het duurzaam inkoopbeleid tot 2020 radicaal anders, stelt De Groene Zaak.

De Groene Zaak en De Natuur en Milieufederaties stelden 30 vragen over duurzaam inkopen aan 10 provincies en 10 grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Utrecht en de provincie Noord-Brabant het best duurzaam inkopen op basis van de vragenlijst. Maar ook blijkt dat sommige diensten en producten nog nauwelijks duurzaam ingekocht worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld energie, infrastructuur en financiële diensten. Een gunstige uitzondering is de recente aanbesteding van de provincie Noord-Holland van de OV concessie Haarlem/IJmond.

De Tweede Kamer voert op 5 februari a.s. overleg over de toekomst van duurzaam inkopen met het kabinet: minister Blok (BZK) en staatssecretaris Van Mansveld (IenM). De Groene Zaak heeft daarom deze week samen met VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. Hierin wordt op basis van signalen uit de verschillende achterbannen vastgesteld dat bij inkoopprocessen de prijs nog te vaak leidend is, wat ten koste gaat van de kwaliteit. Daarom doet deze coalitie een oproep aan het Kabinet om de regie in handen te nemen en een nieuw programma duurzaam inkopen te ontwikkelen voor de periode tot 2020, met daarin gesprekken tussen markt en overheid, een benchmark en een opleidingstraject voor inkopers. Doel is om te komen tot een ‘race to the top’: concurreren op duurzaamheid en kwaliteit (bijv. met vaste prijs) een ‘race to the bottom’ op prijs.

Volgens Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak, moet de Tweede Kamer nu stevig doorpakken. “Ons advies samen met het gehele bedrijfsleven is een wake up call. Ons eerdere advies uit 2011 heeft nog niet geleid tot echte verbetering. Het kabinet wil groene economische groei. Dat kan alleen als de overheid de tientallen miljarden die het jaarlijks uitgeeft aan inkoop op een duuzame manier investeert.”

De ‘Quick Scan Duurzaam inkopen provincies en gemeenten’ zal op 3 februari op het Cleantech Tomorrow 2015 congres in Apeldoorn bij een politiek debat over de provinciale verkiezingen worden aangeboden aan politici door Marga Hoek.

QuickScanDuurzaamInkopenDGZ