Doordieselen dreigt nog steeds voor Noord-Holland Noord

9 april 2016

Doordieselen dreigt nog steeds voor Noord-Holland Noord

OV-concessie Noord-Holland Noord: doordieselen dreigt nog steeds als gunningscriteria niet worden aangescherpt.

In de Commissie Mobiliteit en Financiën van Provinciale Staten wordt de aanbesteding van de Openbaar Vervoer-concessie voor Noord-Holland Noord tot 2028 besproken. Om die concessie kan straks door vervoerders geconcurreerd worden. Volgens het voorstel kan er nog steeds met oude dieselbussen (max. 12 jaar) worden doorgereden. Om dit te voorkomen, zouden de gunningscriteria gebaseerd moeten worden op CO2-beperking en leefbaarheidswinst. En die zouden dan voor minimaal 20% moeten meetellen. Rolf van Arendonk van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zegt hierover: ”De Statenfracties zijn nu aan zet om te zorgen dat het provinciebestuur die schonere gunningscriteria gaat hanteren”.

Eerder stelde de Christen Unie al kritische vragen over het “doordieselen”. Het provinciebestuur zegt nu dat ze de gunningscriteria voor de aanbesteding zo zullen opstellen dat er door vervoerders punten zijn te verdienen als ze al eerder schonere bussen in zetten. Maar hoe zwaar deze inzet weegt en hoe er verschil gemaakt gaat worden tussen de verschillende typen schonere voertuigen die er zijn, blijft in het voorstel onduidelijk.

Feitelijk is het opnemen van klimaatcriteria en leefbaarheidsdoelstellingen (minder NOx, fijn stof, roet en geluid) in het Programma van Eisen de beste manier van aanbesteden. Een CO2-reductiepercentage van 50-75% over de hele concessieperiode is al door het IPO, de organisatie waarin de provincies samenwerken, geadviseerd. Ook leefbaarheid is op deze manier in een aanbesteding mee te nemen. Klimaat en leefbaarheid zouden bij elkaar voor minstens 20% moeten meewegen.

Er zitten ook goede kanten aan het voorstel. Van Arendonk: “De overnameregeling voor voertuigen met nul emissies is pure winst. Daardoor moeten toekomstige vervoerders ook na afloop van de concessie met deze voertuigen blijven rijden”.