Discussie Duinpolderweg nog niet afgelopen.

21 januari 2015

Discussie Duinpolderweg nog niet afgelopen.

De discussie over de Duinpolderweg. Nut en Noodzaak. We praten verder… 

De Commissie Wonen en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland heeft op 19 januari jl. de stand van zaken over de Duinpolderweg besproken.

Door de opstelling van provinciale Staten van Zuid-Holland om eerst een vernieuwde nut en noodzaak discussie te voeren is de provincie Noord-Holland voor een voldongen feit geplaatst. Het heeft op dit moment  geen zin om in Noord-Holland door te gaan met de Duinpolderweg als hij er mogelijk in Zuid-Holland niet komt, aldus gedeputeerde Post. De Commissie heeft zich dan ook uitgesproken om samen met de Zuid-Hollandse Statenleden aan de hand van een verkeerskundige knelpuntanalyse een nieuwe nut en noodzaak discussie te voeren over de Duinpolderweg. Een paar partijen wilden meteen al de stekker uit het plan trekken, maar dat ging de meerderheid van de Commissie te ver.

De Duinpolderweg houdt de gemoederen in de regio flink bezig. In een door de provincie georganiseerde informatie avond begin januari kwamen ruim 650 mensen. Veel omwonenden betwijfelen of deze weg er wel moet komen.

De Duinpolderweg moet een oplossing bieden voor de verkeersproblematiek in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Wordt vervolgd!

r.van.arendonk@mnh.nl

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duinpolderweg-1.htm

www.duinpolderweg.nl  

www.geenduinpolderweg.nl

www.duinbehoud.nl