Denk mee over toekomst Noord-Holland

16 mei 2017

Denk mee over toekomst Noord-Holland

De wereld om ons heen verandert continu. Provincie Noord-Holland wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom werken ze aan een omgevingsvisie over hoe het wonen, werken, leven en ontspannen zich in Noord-Holland, tussen nu en 2050 ontwikkelt. Daarover willen ze in gesprek met inwoners van Noord-Holland. In de Omgevingsvisie komen alle belangrijke beleidsplannen die te maken hebben met de leefomgeving samen. In de toekomst geen aparte visies meer voor natuur, water, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening, om maar een paar dingen te noemen. Alles komt samen in de Omgevingsvisie. Een heel belangrijke visie dus.

Wat wil jij?IMG_8393

De komende maanden kun je meepraten over hoe jij de toekomst van Noord-Holland ziet. Wat vind jij belangrijk in het huidige en toekomstige Noord-Holland? Bijvoorbeeld het behoud van het open landschap of ruimte bieden aan schone nieuwe werkgelegenheid. Aan de hand van verschillende thema’s kun je om de twee weken in gesprek over een specifiek thema via Facebook. Op ‘Jouw Noord-Holland’ krijgt iedereen de kans om mee te denken, praten en reageren op verschillende stellingen. Meepraten kan op: https://www.facebook.com/pg/jouwnoordholland/posts/?ref=page_internal

Praat mee!

Ruim driekwart van de huidige inwoners van Noord-Holland verwacht de rest van hun leven in de provincie te blijven wonen. Dat maakt meepraten en -denken over de toekomst van Noord-Holland voor hen extra relevant. Dit gebeurt niet alleen op Facebook. De komende maanden worden in heel Noord-Holland huiskamergesprekken en andere evenementen georganiseerd. Als alle wensen zijn verzameld wordt het gesprek aangegaan over welke keuzes gemaakt moeten worden, want niet alle ambities en wensen zijn uitvoerbaar.

Inwoners Noord-Holland vinden natuur en gezondheid belangrijk

Uit een peiling onder inwoners van Noord-Holland blijkt dat Noord-Hollanders verlies aan natuur, gezonde leefomgeving en energiebesparing en duurzame energie de drie belangrijkste uitdagingen vinden voor Noord-Holland. Logisch dat deze onderwerpen de komende maanden ook veel aandacht krijgen. Dat maakt meepraten voor u als natuur en miliebewuste Noord-Hollander meteen extra belangrijk. MNH komt binnenkort met een 10 puntenlijst voor de Omgevingsvisie. We houden u op de hoogte.

Meer informatie: e.krommendijk@mnh.nl