‘Denk mee met Rijnland’ 2 juni 2014

27 april 2014

‘Denk mee met Rijnland’ 2 juni 2014

Overheden werken aan de totstandkoming van nieuwe waterplannen. De provincie maakt een nieuw Waterplan en de waterschappen nieuwe Waterbeheerplannen. De looptijd van die plannen is 2016 – 2021. In deze plannen komen zowel veiligheid, als omgaan met wateroverlast en droogte, als waterkwaliteit aan de orde.

Belangrijke zaken voor de kwaliteit van de natuur en de leefomgeving. Reden voor MNH om zich hier stevig mee te bemoeien. Op relevante momenten nodigen wij onze achterban uit om mee te denken. Zo hebben wij de mening van ons online panel gevraagd over waterkwaliteit; de uitkomsten hiervan hebben wij bij de verschillende overheden onder de aandacht gebracht. Een aantal van u was betrokken bij watertafels die door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn georganiseerd als voorbereiding op hun waterprogramma. De volgende mogelijkheid om mee te denken doet zich voor op 2 juni 2014, dan organiseert Rijnland de conferentie ‘Denk mee met Rijnland’. Voor meer informatie en aanmelding: http://www.rijnland.net/overig/conferentie_denk_mee