Deelnemers Luchtvaartdag vragen om stop op groei luchtvaart

17 december 2018

Deelnemers Luchtvaartdag vragen om stop op groei luchtvaart

Op de landelijke Luchtvaartdag van 8 december, georganiseerd door het ministerie en de Omgevingsraad Schiphol (ORS), werd gesproken over de toekomst van de luchtvaart. De bijeenkomst was de afsluiting van een participatietraject op weg naar het advies dat eind 2018 wordt uitgebracht door de Omgevingsraad Schiphol, waarin de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland naast de bewoners zitting heeft.

Merendeel tegen groei

Iedereen was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en invloed uit te oefenen op de groei van de luchtvaart. Van de circa 600 deelnemers was het overgrote merendeel tegen verdere uitbreiding. Tijdens de plenaire bijeenkomsten was er grote bijval voor de vele vragenstellers en sprekers die zich kritisch opstelden.

Gapend gat tussen officiële cijfers en de beleving

Op de dag konden de aanwezigen deelnemen aan workshops waarin met elkaar actuele luchtvaartthema’s verder werden verkend en verdiept. In de workshops was er veel informatie en discussie over onderwerpen als ultrafijnstof, het werkelijke belang voor de Nederlandse economie, wonen en vliegen, de mogelijke bijdrage van innovatie, veiligheid, de herziening van het luchtruim en een plan voor Schiphol in zee. Het liep storm bij de bijeenkomst over meten en rekenen, waar bleek dat er een gapend gat is tussen de officiële cijfers en de beleving van mensen. Zo wordt ook buiten de 48 Lden contour (de grens van het wettelijke hindergebied), in plaatsen als Heiloo, Limmen en Baarn steeds meer hinder ervaren.

Ook over de gezondheidseffecten van (ultra)fijn stof, slaapverstoring, kerosinelozingen en de concentratie van verkeer rond de luchthaven waren er veel vragen. Voor ultrafijnstof zijn er nog steeds geen gegevens of maximum grenzen, zo bleek.

ORS-bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik kreeg een groot applaus toen hij in de afsluitende bijeenkomst aangaf dat hij in de ORS niet minder zal accepteren dan eerst een stop op Schiphol. Dit vanwege de overlast – die in feite nu al te groot is – en daarna krimp vanwege de klimaatopgave.

Definitieve beslissingen

De planning is dat eind 2018 de Omgevingsraad een advies uitbrengt over de toekomst van Schiphol, en over ‘Wonen en vliegen’ (wel of niet doorbouwen in de omgeving van de luchthaven, wat gemeentes nu gewoon doen). Veel mensen gaven ook aan dat de overheid nog heel wat stappen zal moeten zetten om het vertrouwen van mensen te herstellen. In 2019 zal de politiek definitieve beslissingen nemen over Schiphol, en andere regionale luchthavens (met name Lelystad, Eindhoven, Maastricht) in de Luchtvaartnota. Ook daarvoor wordt een participatietraject opgestart. Wie op de hoogte wil blijven kan zich op de site abonneren op de nieuwsbrief van www.eerlijkovervliegen.nl.