De toekomst rondom Schiphol. Wie denkt mee?

20 augustus 2015

De toekomst rondom Schiphol. Wie denkt mee?

Wie wil meedenken over de toekomst Schiphol en omgeving?

De Milieufederatie is sinds 1 januari lid van de Omgevingsraad Schiphol. De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.  Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties.  De afgelopen maanden is de Omgevingsraad al druk aan het werk geweest. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn nieuwe voorstellen voor hinderbeperking, stroomlijning informatievoorziening Schiphol, wet- en regelgeving nieuw normen-en handhavingsstelsel, enz.

De Milieufederatie wil graag met onze achterban bijpraten over onze ervaringen in de Omgevingsraad  en graag van u horen welke onderwerpen u van belang vindt om aan de orde te stellen. Ook willen we graag van u horen hoe u denkt over het onderwerp wonen in relatie tot de geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit door de luchthaven. Volgens de cijfers van de provincie moeten er in de Metropoolregio tot 2030 nog ruim 150.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Moeten deze woningen  in de toekomst dichter bij Schiphol gebouwd worden of juist niet?.  Over dit soort vragen willen we ook graag met u in discussie.

Donderdagavond 17 september 19.30 uur
Denk mee over de toekomst van Schiphol
Locatie: kantoor Milieufederatie Noord-Holland, Zaandam.
Opgave kan nu al met een mailtje naar r.van.arendonk@mnh.nl
Meer informatie volgt bij opgave.