De stad wordt nat

1 april 2014

De stad wordt nat

By Onderwijsgek (Own work) [CC-BY-SA-2.5-nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/nl/deed.en)], via Wikimedia CommonsEr is een groeiende aandacht voor waterbeheer in stedelijke gebieden. Water is belangrijk voor groen in de stad en dat groen geeft een prettig stedelijk leefklimaat. Dan moet u niet alleen denken aan het groen in parken en tuinen als verfraaiing en als rustplaats. Bomen, struiken en gras verbeteren ook het stadsklimaat. Na hevige regenval zorgt het groen voor opname van het water en bij droogte helpen planten de stad te koelen. Al jarenlang neemt de druk op het stedelijk gebied toe: waterlopen zijn verdwenen en het groen neemt af door bestrating en betegeling van o.a. tuinen. Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid van de stad gebaat is bij een goede waterhuishouding.

Reden dus om aandacht te besteden aan de rol van het water in de stad. Daarom praat MNH mee over ‘De stad wordt nat’ bij Hollands Noorderkwartier. En komen wij graag in contact met lokale initiatieven in Noord-Holland die zich richten op de rol van het water in de stad.

Als u de TVuitzending van Tegenlicht over ‘de kracht van water’ heeft gezien, dan is u misschien ook opgevallen dat er technisch gezien heel veel mogelijkheden zijn om duurzamer met ons water en de grondstoffen die daar in zitten om te gaan. Bijvoorbeeld door energie en grondstoffen terug te winnen uit ‘afvalwater’. Het woord ‘afval’ is deels nogal misplaatst. Het geeft aan dat je er vanaf moet, er niks meer mee kunt. Als je het gaat zien als een bron van energie en grondstoffen, is er veel mogelijk. Zoals het terugwinnen van fosfaat. Waterschappen werken hard aan het omvormen van hun afvalwaterzuiveringen naar ‘energie- en grondstoffenfabrieken’. Bekijk hier De kracht van water op uitzending gemist

Een ander voorbeeld is het op wijkniveau organiseren van alles wat met ons watergebruik te maken heeft. Door het opvangen van regenwater – daar zijn steeds meer interessante mogelijkheden voor! -, dat te benutten voor het doorspoelen van het toilet, het sproeien van de tuin of het kweken van groenten op het dak en en passent bij te dragen aan het voorkomen van riooloverstorten en wateroverlast op straat. Door decentraal, in de wijk kennis op het gebied van industriële ecologie toe te passen, zouden grootschalige rioolwaterzuiveringen en rioleringsstelsel in de toekomst wel eens overbodig kunnen worden. Op kleine schaal wordt dit her en der uitgeprobeerd als pilot. Technisch is heel veel mogelijk maar vooral regels – gericht op volksgezondheid – en grootschalige investeringen uit het verleden maken het lastig om hier hele snelle ontwikkelingen in te verwachten.

Overall is het belangrijk om in steden veel meer gebruik te maken van natuurlijke processen én om burgers die willen werken aan groenere steden de ruimte te geven. Want: de meest groene steden blijken de steden met de meest actieve bevolking te zijn!

MNH wil graag verbindingen leggen tussen lokale burgerinitiatieven op dit vlak en overheden die op zoek zijn naar mogelijkheden om de stad klimaatbestendiger te maken. Ken jij zo’n initiatief? Laat het ons weten!