De circulaire stad is in beweging

2 juli 2014

De circulaire stad is in beweging

Circulaire stad is hot!

De laatste tijd heeft iedereen het over de circulaire economie of de circulaire stad. Beleidsmakers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en debatcentra zijn er allemaal druk mee bezig. En terecht, als we ons realiseren dat grondstoffen steeds schaarser worden en de vraag naar grondstoffen in de toekomst met een factor 3 gaat toenemen. We zullen de wissels moeten omzetten en onze lineaire economie (grondstof eindigt als afval) om moeten zetten in een circulaire economie, waarbij wij op een slimmere en efficiëntere manier omgaan met onze grondstoffen, energie en afval (afval wordt weer grondstof). En we moeten op zoek naar nieuwe groene grondstoffen (biobased economie).

Circulaire economie in Noord-Holland.

Er gebeurt veel op dit gebied in onze provincie. Wij gaan hier ook mee aan de slag. Volgens plan organiseert MNH in het najaar een symposium waar ons Netwerk en de Energieke Samenleving samen met bedrijven, politici en overheden nieuwe initiatieven kunnen gaan genereren. Samen brengen wij de circulaire economie weer een stapje dichterbij.

Veel initiatieven hebben inmiddels een platform gekregen in de Circulaire Stad bijeenkomsten georganiseerd door Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hieronder volgt een korte impressie van de laatste bijeenkomst, waar een keur aan lokale, landelijke en buitenlandse initiatieven aan bod kwam.

De groene junk. Een ringpark vol vieze-lucht-vreters

De Groene Junk. Een idee van Ecorridors om een Groene Klimaatgordel rondom Amsterdam te leggen die de Amsterdammers beschermt tegen vieze uitlaatgassen. Een verdedigingsring vol planten, gekoppeld aan de Stelling van Amsterdam, die fijn stof opzuigen voor het onze longen bereikt. En de biomassa groeit zo snel dat het elk jaar geoogst kan worden voor een biogascentrale. Een dergelijk idee kan volgens ons ook uitgebreid worden naar de IJmond regio, want daar hebben ze ook veel problemen met fijn stof!

Onderzoek Circulair Buiksloterham

Cityplot Buiksloterham wil van een industriezone een bruisend en innovatief stuk stad maken, waarin ruimte is voor het experiment. Met verschillende partijen wordt hier invulling aan gegeven. Waternet en DRO van Amsterdam zorgen er voor dat het ook een hele duurzame ecologische wijk gaat worden. Het regenwater zal voor het eerst niet langer ondergronds afgevoerd worden maar bovengronds en vormt zo een zichtbaar en ervaarbaar onderdeel van het plan. In de groene hoven wordt in collectieve tuinen, op daken en het maaiveld ruimte gemaakt voor het vasthouden en afvoeren van regenwater. In het gebied worden circa 550 woningen en minimaal 4000 m2 werkunits en horeca gerealiseerd.

Gemeente Amsterdam gaat zich actief met de circulaire stad bezighouden. In navolging van Cirkelstad Rotterdam gaat zij beginnen met Cirkelstad Amsterdam. Als Cirkelstad Amsterdam wil zij de bouwketen gaan verduurzamen, door het sluiten van de kringlopen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwprojecten.

De initiatieven die in de Circulaire Stad-bijeenkomsten aan de orde kwamen zijn vaak zogenaamde bottum-up initiatieven; activiteiten die ontspruiten uit de “Energieke Samenleving”. Maarten Hajer, auteur van het rapport ‘De Energieke Samenleving’en tevens hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving hield een kort betoog. Hij ging vooral in op de relatie overheid –burger. Enkele opvallende quotes van hem waren:
“De overheid wil telkens weer alle macht naar zich toe halen. Overheid: dat moet je niet doen. Je moet niet alles voor de burger willen regelen, anders verlies je ze”.
“Overheid waarom staan jullie in de weg? Burgers zullen altijd creatiever zijn dan systemen”.
“Het komt niet meer van de politici. Het systeem faalt met als voorbeeld de mislukte Klimaattop van Kopenhagen”.
“De burgers nemen steeds meer zelf het initiatief, dat zie je op het gebied van voedsel en energie. Steden moeten weer zelf hun energie gaan opwekken”.

Circulair is hot, dus wij houden u op de hoogte!