De Argumentenkaart Pallas

30 mei 2013

De Argumentenkaart Pallas

Alle voors en tegens van een nieuwe kernreactor.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een adviesbureau opdracht gegeven voor het opstellen van een zogenaamde Argumentenkaart Pallas. Op deze kaart worden alle voor- en tegenargumenten voor de bouw van de nieuwe Pallas Kernreactor inzichtelijk gepresenteerd. Deze nieuwe reactor moet de huidige Hoge Fluxreactor gaan vervangen die inmiddels al weer 50 jaar oud is en overigens al een half jaar stil ligt vanwege problemen met het koelwatersysteem.

De Milieufederatie ziet vooral tegenargumenten voor het gebruik van de nieuwe kernreactor. Belangrijkste argument is dat deze nieuwe reactor niet nodig is. Momenteel en zeker tegen de tijd dat de nieuwe Pallasreactor in gebruik genomen zal worden (in 2024!) zijn er voldoende veiligere, minder milieubezwaarlijke en goedkopere alternatieven voorhanden om medische isotopen te maken. Deeltjesversnellers, waarmee medische isotopen op een andere manier worden geproduceerd, zijn veel veiliger en hebben veel minder milieubezwaren dan een kernreactor, waarbij altijd radioactief afval zal vrijkomen dat duizenden jaren veilig opgeslagen moet worden. Ook zijn bij een kernreactor altijd veiligheidsrisico’s voor de omgeving aanwezig. Incidenten of rampen en ook terroristische aanslagen vormen zo’n risico.

De achtergrond van onze visie is een publicatie van de stichting LAKA, documentatie en informatiecentrum voor kernenergie. In de publicatie: “De Pallas business case, tussen droom en werkelijkheid”, wordt zeer uitgebreid gedocumenteerd waarom de huidige (overigens geheime) business case voor de nieuwe Pallas reactor op drijfzand is gebouwd. Men stelt dat tegen de tijd dat de Pallas kernreactor in gebruik genomen zal worden, deze techniek het al lang en breed afgelegd heeft tegen de deeltjesversnellertechnieken. “Petten” zou in plaats van voor herbouw van een kerncentrale moeten kiezen voor innovatie en vernieuwing. Nu steeds duidelijker wordt dat deeltjesversnellers toekomst hebben en kernreactoren niet, zou Petten zich samen met universiteiten, ziekenhuizen en andere partijen kunnen verenigen voor de ontwikkeling van een kennis-en bedrijvencentrum voor deeltjesversnellers”, aldus het LAKA.

Ook het radioprogramma Argos ging in een uitzending van maart uitvoerig in op de plannen voor de nieuwe kernreactor. In deze uitzending waren diverse deskundigen te horen die ernstige twijfels hebben bij de bouw van de nieuwe Pallasreactor.

De Milieufederatie heeft de provinciale Statenfracties op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkelingen en gevraagd om de 40 miljoen euro die de provincie Noord-Holland gaat investeren in deze nieuwe kernreactor in heroverweging te nemen. Binnenkort willen Provincie en Rijk middels de door hen opgerichte Stichting Voorbereiding Pallas Reactor beginnen met de aanvraag voor de vergunning voor de bouw van de nieuwe Pallasreactor.

In het kader van deze Kernenergiewetvergunning, die de Minister van Economische Zaken zal afgeven, wordt de bovengenoemde Argumentenkaart gemaakt. Het ministerie wil de kaart op diverse manieren gaan gebruiken, onder meer voor de afweging of deze kernreactor gerechtvaardigd is en om belanghebbenden te informeren over het onderwerp. Aan de denksessies voor het opstellen van de Argumentenkaart Pallas hebben zowel voor- als tegenstanders van de Pallasreactor deelgenomen.

Rolf van Arendonk