Cursus omgevingsrecht

1 augustus 2017

Cursus omgevingsrecht

In september organiseert de MNH – bij voldoende belangstelling – een cursus Omgevingsrecht. Daarbij gaan onze experts ook in op de actuele ontwikkelingen. Zo is er voor (bijna) alle bouwplannen van een zekere omvang tegenwoordig de ‘ladder duurzame verstedelijking’ van toepassing. Deze ladder verplicht gemeentes om nieuwbouw regionaal af te stemmen en zo mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten via een e-mail aan Lex: lex@mnh.nl. In de e-mail kunt u ook aangeven of u een voorkeur heeft voor een cursus overdag of in de avond.