Wat zijn de resultaten van de Conferentie Circulaire Economie op 11 februari jl

17 februari 2015

Wat zijn de resultaten van de Conferentie Circulaire Economie op 11 februari jl

MNH organiseerde een conferentie over circulaire economie op 11 februari   Voor deze conferentie zijn deelnemers uitgenodigd uit verschillende netwerken van MNH.   Er zijn diverse workshops met als onderwerpen o.a. water, energie, afval en afvalslak. En de resultaten?

De deelnemers  van de workshop Plastic zijn het erover eens dat  voor bewustwording onder burgers over afval als grondstof   een tastbaar resultaat nodig is. Ze willen werken aan een openbaar product (bank, bouwsteen) van gerecycled plastic. Het is technisch mogelijk om het ingezamelde plastic te verwerken tot  zitbanken. Die kunnen we dan plaatsen op een belangrijke/symbolische locatie.  De volgende stap is om hiervoor sponsors en locaties te zoeken.

De deelnemers van de Workshop Energie erkennen dat draagvlak voor windenergie op zee (near shore) problematisch is. Voor de bedrijven in de regio bestaan grote kansen om te profiteren van  wind op zee. Maar het blijft moeilijk tot samenwerking te komen en zo wind op zee een impuls voorwaarts te geven.

Workshop Water

De deelnemers van de Workshop Water gaan twee pilots uitvoeren met het ontkoppelen van riool en regenwater in Heiloo en Amsterdam-Noord. Bewoners, overheden, kennishouders en maatschappelijke ondernemingen  spelen daarbij een rol.  De uitdaging is vanuit ieders belang bij te dragen aan het (her)gebruik van regenwater en het slim, doordacht opvangen van extreme regenbuien. Ambitie is iedereen betrekken bij klimaat actieve steden.

In Heiloo is het aanknopingspunt de riolering die in 2016 vervangen gaat worden, en grondwateroverlast problemen. In Amsterdam Noord is er niet zozeer een probleem, maar zijn er wel veel kansen om iets tegen verstening te doen en de mogelijkheden voor gebruik van regenwater te optimaliseren.

De deelnemers van de Workshop Afval willen verder met de ontwikkeling van een project met als doel te meer bewustwording te creëren dat afval een grondstof is.

De deelnemers van de Workshop Beleid bespraken dat het voorgestelde beleid spoedig in GS komt. Na de verkiezingen volgt vaststelling Provinciale Staten. Beleid is gelukkig niet direct in beton gegoten en de provincie wil op de één of andere manier in gesprek blijven over de ontwikkelingen.

De deelnemers van de Workshop Consumentenelektronica willen verder werken aan een ‘repair-fare’ waar consumenten en producenten elkaar ontmoeten en samen kijken hoe de mate waarin producten te repareren zijn, concreet kan verbeteren. Kennis en ervaring vanuit repaircafés kunnen we dan delen. Ook informatie over handleidingen en juridische kennis en expertise op het gebied van aansprakelijkheid en garantie kan daarbij aansluiten.

Philips wil nagaan wat intern al gebeurt met circulair design en dat uitbreiden met nieuwe kansen voor circulair design en repareerbaarheid.

Daarnaast wil men onderzoeken hoe bewoners en inzamelaars van afval een systeem kunnen opzetten voor bijvoorbeeld het benutten van koffieprut.