Openbaar vervoer Haarlem/IJmond veel GROENER

28 januari 2015

Openbaar vervoer Haarlem/IJmond veel GROENER

  

 

De provincie Noord-Holland heeft de OV concessie voor de regio Haarlem – IJmond voor 10 jaar aan Connexxion gegund. Vanaf december 2015 start Connexxion met 16 elektrische bussen, 28 schone dieselbussen en 56 bussen die rijden op Groen gas. En vanaf 2019 gaan 76 bussen volledig op elektriciteit rijden.  De Milieufederatie heeft actief gelobbyd voor een zo schoon mogelijke concessieverlening. We hebben uitgebreid gereageerd op het Programma van Eisen en dat is daardoor aangepast. We hebben onze achterban en gemeenten opgeroepen om ook te reageren. En ook die reacties zijn dus succesvol geweest..

De angst bestond dat de nu gebruikte aardgasbussen mogelijk zouden worden vervangen door vuilere dieselbussen.  Wij hebben nadrukkelijk gepleit voor het continueren van de aardgasbussen met daarbij een overstap op Groen Gas En dat is wat er eind 2015 gaat gebeuren.

Het resultaat mag er zijn! De uitstoot van het openbaar vervoer zal deze concessie -periode wat betreft CO2 afnemen met 60 – 80%. De uitstoot NOx neemt met 90% af en fijn stof neemt met 44% af!  Bijkomend voordeel is dat de bussen minder geluid maken. Al bij al wordt het dus een stuk schoner en stiller en daar zijn we blij mee! Ook neemt het openbaar vervoer niet af – waar wij bang voor waren – maar neemt het juist toe! Daarbij worden ook dieselbussen ingezet, maar dat  zijn Euro 6 bussen (de schoonste dieselbussen) en er komen dus geen oudere dieselbussen. Bij de overstap van groen gas naar electriciteit in de toekomst, houden we nog wel een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat de bussen ook 100% elektrisch zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van hybride bussen (combinatie diesel/elektrisch) want dit type bus is een stuk minder schoon.

Al met al zijn we blij zijn met deze duurzame concessieverlening. Onze missie is geslaagd!

Meer informatie

r.van.arendonk@mnh.nl