Commissie MER schiet luchtvaartplannen minister en Schiphol af

22 april 2021

Commissie MER schiet luchtvaartplannen minister en Schiphol af

De Commissie voor de Milieueffectrapportage concludeert vandaag dat de door Schiphol opgestelde en door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde M.E.R. niet deugt. Schiphol rekent zich veel te rijk als het gaat om de hoeveelheid stikstof die ze mogen uitstoten. Ook vergelijkt ze op een oneerlijke manier de nieuwe situatie voor vliegtuiglawaai met de oude. Zo ontstaat het beeld dat de geluidshinder afneemt en binnen de geluidsgrenzen ligt, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Onzeker of nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol is vast te stellen – Commissiemer.nl

Greenpeace, Milieudefensie, Noord-Hollandse Natuur en Milieufederatie en Natuur & Milieu willen dat ontwerpbesluiten teruggaan naar de tekentafel. “Ongelofelijk dat er weer fouten blijken te zitten in essentiële milieurapportages over luchtvaart. Hoe vaak kan het mis gaan? Het is duidelijk dat zowel ministers Schouten en van Nieuwenhuizen als Schiphol hun huiswerk over moeten doen. Groei van de luchtvaart kan echt niet meer vanwege teveel stikstof, CO2 en geluidsoverlast. En het extra vliegveld Lelystad Airport openen midden in de klimaatcrisis kan al helemaal niet.”

“Het zeer kritische oordeel van de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage over de mer-Schiphol toont aan dat Schiphol en de Rijksoverheid nog steeds doorgaan met Schiphollen”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Met berekeningen en rapporten die voor geen meter deugen en net doen alsof Schiphol binnen de geluids- en milieunormen opereert, terwijl dat absoluut niet zo is. Voor Schiphol is er maar een oplossing, en dat is vanaf de huidige situatie van 270.000 vluchten per jaar doorgroeien naar maximaal 300.000 tot 400.000 vluchten per jaar. Meer vliegbewegingen passen er gewoon niet in de overvolle Randstad. Zeker niet als je ook nog meer woningen wilt bouwen. En meer vliegbewegingen zijn ook niet nodig om de economie optimaal te laten draaien.”

Meer informatie?