Burgemeester Broertjes ontvangt Knoop in de Zakdoekprijs

14 januari 2021

Burgemeester Broertjes ontvangt Knoop in de Zakdoekprijs

De heer Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en in het bijzonder als voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, ontvangt dit jaar de ‘Knoop in de Zakdoekprijs’. Deze prijs wordt overhandigd namens alle terreinbeherende organisaties van Noord-Holland als aanmoediging om goede voornemens uit te voeren voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Broertjes neemt deze prijs over van Gedeputeerde natuur en landschap Esther Rommel, winnares in 2020.

Voorzitter van het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland (TBO) Karin Kos: ”Het TBO reikt de ‘Knoop in de Zakdoek’ met genoegen uit aan de heer Pieter Broertjes, voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hij krijgt deze prijs als aanmoediging om onze Noord-Hollandse kwetsbare natuur te blijven beschermen, zeker nu de drukte in onze natuur- en recreatiegebieden toeneemt.

Aandacht voor groene ambitie

Traditiegetrouw neemt de winnaar de prijs in ontvangst tijdens de nieuwjaarsreceptie van de natuur- en recreatieterreinen beherende organisaties. Door corona zat dit jaar een receptie er helaas niet in en is de overhandiging op film vastgelegd. De heer Broertjes is zeer vereerd de prijs in ontvangst te mogen nemen. “We hebben een belangrijke taak om de natuur te behouden en te beschermen. We gaan ons best doen om dat voor elkaar te krijgen dankzij onder meer handhaving”. De prijs krijgt een prominente plaats op zijn kantoor en herinnert hem dagelijks aan zijn groene ambities voor 2021.

Meer belangstelling voor natuur- en recreatiegebieden

Steeds meer Noord-Hollanders weten de weg naar het bos, de duinen, de heide of andere natuur- en recreatiegebieden te vinden. Echter, de toenemende recreatiedrukte in deze gebieden maakt het noodzakelijk samen met de provincie en andere partners na te denken hoe we de Noord-Hollandse kwetsbare natuur het beste kunnen beschermen, én hoe we alle Noord-Hollanders voldoende recreatieruimte kunnen bieden. Een goede samenwerking speelt daarin een belangrijke rol. Op de langere termijn is volgens de terreinbeherende organisaties uitbreiding van natuur- en recreatiegebieden noodzakelijk om de recreatiebehoefte goed op te kunnen vangen.

Samenwerkende organisaties

De aanmoedigingsprijs is een initiatief van de volgende organisaties: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.