Breed gedragen oproep tegen extra bebouwing in Beschermde Landschappen

11 juli 2024

Breed gedragen oproep tegen extra bebouwing in Beschermde Landschappen

23 Maatschappelijk organisaties spreken zich uit vóór behoud huidige BPL regels: van Molenfederatie tot Dorpsraad en van Wieringen tot Bloemendaal

De provincie Noord-Holland is van plan om meer woningbouw in beschermde landschappen toe te staan. Door de regels te versoepelen, mogen er ook woningen in de meest waardevolle delen worden gebouwd. 23 Maatschappelijke organisaties in Noord-Holland maken zich hier grote zorgen over. Zij roepen hun achterban en andere Noord-Hollanders op de provincie te laten weten dat ze met het loslaten van de bescherming op het verkeerde spoor zit. Om de sluipende verstening van het Noord-Hollandse landschap te voorkomen is het noodzakelijk dat de provincie de Bijzonder Provinciale Landschappen blijft beschermen.

Volgens de huidige regels is woningbouw in beschermde landschappen al mogelijk, mits noodzakelijk en goed ingepast. De voorgenomen aanpassingen in de regels zijn volgens de organisaties onnodig, maar zorgen er wel voor dat de bouw van 25 woningen ook in de meest waardevolle landschappen mogelijk wordt gemaakt. Martijn de Jong, Landschap Noord-Holland namens de organisaties: “Iets wat een kleine aanpassing in de regels lijkt, heeft grote gevolgen voor het landschap. Er komen overal wijkjes erbij die samen onze landschapstaart verkleinen. Daarmee verliezen we vergezichten op molens, kastelen of dorpen, die straks niet meer terug te draaien zijn.”

Aantasting waardevol landschap

Door de bescherming van het landschap door de provincie is het de afgelopen decennia gelukt om woningbouw te combineren met behoud van open gebieden zoals Waterland, de binnenduinrand of de Schermer. Hierdoor liggen er nog dorpen vrij in het landschap, is er direct naast de grote steden nog open groen gebied, en is niet de hele duinrand volgebouwd. Deze afwisseling maakt de provincie aantrekkelijk en leefbaar voor haar inwoners. Als de plannen van de provincie doorgaan, kunnen er straks aan randen van dorpen, linten en steden overal wijkjes met woningen worden bijgebouwd. Het weidevogelleefgebied blijft weliswaar beschermd, maar bijvoorbeeld cultuurhistorische landschappen bij molens en kastelen of bijzondere aardkundige waarden staan wel op het spel.

Knelpunten woningbouw liggen elders

Er zijn extra betaalbare woningen in Noord-Holland nodig. Uit onderzoek van de provincie zelf blijkt dat er al meer dan voldoende bouwlocaties zijn. De vertraging in de bouw wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld tekort aan ambtenaren, en niet door tekort aan ruimte. Als bouwen in het groen ècht noodzakelijk is, heeft de provincie bovendien nu al de mogelijkheid om dit bij uitzondering mogelijk te maken. Versoepeling van de regels is dus niet nodig.

Oproep aan Noord-Hollanders: dien een zienswijze in

De 23 organisaties zien dat de bescherming van het landschap door de provincie op het spel staat. Uit eerdere enquêtes blijkt dat Noord-Hollanders een mooi landschap erg belangrijk vinden. De 23 organisaties hopen dat de inwoners van onze provincie een zienswijze willen indienen, zodat de plannen voor versoepeling kunnen worden aangepast. Zij reageren hiermee op de herziening van de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland.

De 23 organisaties die zich voor behoud van de bestaande regels uitspreken zijn: De Noord-Hollandse Molenfederatie, Dorpsraad Broek in Waterland, KNNV-Amsterdam, Stichting Beemstergroen, Stichting Behoud Waterland, Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging afdeling Hoorn/West-Friesland, IVN West-Friesland, Stichting Ons Bloemendaal, IVN Amstelveen, Stichting Tuin van Haarlem, Samenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland (SVN), Natuurvereniging Wierhaven, Stichting Landschapszorg Wieringen, Stichting Vrienden van Middenduin, Stichting Natuurgebied Lange Weeren, Stichting Santpoort, Stichting Duinbehoud, Stichting Alkmaardermeeromgeving, Stichting ANIMO, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Meer informatie?