Breed draagvlak onder politieke partijen voor plan Groen Goud

18 maart 2019

Breed draagvlak onder politieke partijen voor plan Groen Goud

Tijdens het verkiezingsdebat Groen en Gezond van de maatschappelijke groene organisaties op 13 maart werd snel duidelijk dat de politieke partijen van links tot rechts het plan Groen Goud voor biodiversiteitsherstel in Noord-Holland enthousiast hebben ontvangen. Ook de noodzakelijke financiële steun door de provincie Noord-Holland, waar de afzenders van Groen Goud om vragen, kon op begrip rekenen.

SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stelden dat de 90 miljoen verspreid over 4 jaar uit de provinciale begroting moet zijn te halen. CDA en PvdA gaven aan voor dat bedrag deels een beroep te willen doen op Minister Schouten. Ook VVD sprak waardering uit dat natuur- en landbouworganisaties de handen ineengeslagen hadden voor biodiversiteitsherstel, maar wil het plan eerst beter bestuderen.

Natuurnetwerk

Over de stelling om het Natuurnetwerk in Noord-Holland in 2027 klaar te hebben was brede overeenstemming bij vrijwel alle partijen. Maar over het tempo was wel verschil van mening. GroenLinks was het volmondig eens, sterker nog, zij vond dat de ambitie nog wel hoger kan. D66 wil voor zover mogelijk juist versnellen. “We moeten wel reëel zijn”, vond Amelie Strens, nummer 2 op de lijst D66. Lijsttrekker Adnan Tekin PvdA gaf aan “niet te willen blindstaren op de hectares”, maar focust liever op “het verbeteren van het totale ecosysteem in Noord-Holland”.

Verkiezingsdebat groen goud
Lijsttrekkers klaar om in debat te gaan Foto door Ilse Miedema (LNH)

Woningbouw

Bij de stelling om bij woningbouw tegelijkertijd te investeren in het groen, was de VVD de enige partij die groen zeker niet mee wil nemen bij aanbestedingen voor woningbouw. In tegenstelling tot veel andere partijen wil CDA niet te veel binnenstedelijk bouwen en juist wel aan de randen van dorpen en steden bouwen met zonnepanelen op de daken. Ook als de groene ruimte daar omheen kleiner wordt. Publiek in de zaal vroeg nadrukkelijk aandacht voor het groen in stedelijk gebied, en voor de onder druk staande kwaliteit als gevolg van geluidsoverlast door Schiphol en circuitpark Zandvoort. “Bij veel mensen levert het stress- of burn-outverschijnselen op, politici doe daar alsjeblieft iets aan.”

A8/A9

Wat de verbindingsweg tussen de A8 en A9 betreft, lijkt er ruimte te ontstaan om te heroverwegen of een wegverbinding de oplossing is voor het probleem. De PvdA gaf aan vooral een oplossing te willen voor de luchtkwaliteit van de inwoners in Krommenie. Of de voorgenomen verbindingsweg de oplossing is, daar sprak PvdA zich niet duidelijk over uit. D66 gaf aan dat er sprake is van een leefbaarheidsprobleem in plaats van een mobiliteitsprobleem en kan deze verbindingsweg er komen als het landschap onaangetast blijft èn ICOMOS goedkeuring geeft. Reizigersorganisatie Rover liet vanuit de zaal weten dat de vele alternatieve vervoersmogelijkheden om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen de verbindingsweg A8A9 helemaal overbodig maken. D66 en PvdA gaven aan open te staan voor het pleidooi van Rover.

Energietransitie

Tot slot liepen de standpunten flink uiteen wat betreft grootschalige klimaatlandschappen om de energietransitie te realiseren. “Ja”, zeiden PvdD, D66, Christen Unie en GroenLinks volmondig, er moet volgens hen meer ruimte komen voor wind op land. “Ja”, zei ook PvdA, maar liever niet in natuurgebieden en liever eerst de daken volleggen met zonnepanelen. Daar tegenover stond VVD die geen windmolens en zonnepanelen op land wil.

Deelnemers van het verkiezingsdebat: Grethe van Geffen (VVD) Willemien Koning (CDA), Adnan Tekin (PvdA), Rosan Kocken (GroenLinks), Amélie Strens (D66), Michel Klein (ChristenUnie), Fabian Zoon (Partij van de Dieren), Anna de Groot (SP), Harmen Bos (Code Oranje), Jan Willem van Es (50+/partij van de ouderen). Het debat werd geleid door voorzitter Arend de Geus.

Provinciale Statenverkiezing 20 maart

Op 20 maart mogen alle kiesgerechtigden naar het stemhokje. Een belangrijk moment om uw geluid te laten horen over wat u belangrijk vindt voor Noord-Holland. Maar weet u al op wie u gaat stemmen? Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Willen ze investeren in het verduurzamen van landbouw, pleiten ze voor meer ruimte voor natuur of juist voor meer wegen, willen ze de afname van biodiversiteit ombuigen naar herstel? Om u een handje te helpen hebben we een overzicht gemaakt waarin u alle standpunten van de politieke partijen met elkaar kunt vergelijken. Zo ziet u in een oogopslag welke ambities de  partijen hebben op het gebied van:

  • Aansluiting A8/A9
  • Bodemdaling
  • Groei biodiversiteit
  • Ontwikkelingen binnenduinrand
  • Natuurinclusieve Landbouw
  • Schiphol
  • Energietransitie
  • Woningbouw

Bekijk onze groene partijvergelijking.