Geld beschikbaar uit Betrekken bij Groen Fonds voor vrijwilligersprojecten

28 januari 2021

Heb jij een goed idee of een project om groen vrijwilligerswerk te stimuleren?

In 2021 stelt de provincie Noord-Holland € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. Tot en met 1 maart 2021 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen. In 2020 dienden 100 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. In totaal zijn 36 projecten gehonoreerd.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding vind je in de documenten onderaan deze pagina.

Inspirerende voorbeelden van aanvragen

In 2020 zijn 36 initiatieven gehonoreerd, bekijk hier de uitslag. In 2019 werden 20 initiatieven in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Jury

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Documenten

Hieronder staan documenten die relevant zijn voor het Betrekken bij Groen-fonds.