Betrekken bij Groen Fonds vanaf 1 januari open voor groene initiatieven

19 december 2023

Betrekken bij Groen Fonds vanaf 1 januari open voor groene initiatieven

In 2024 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 45.000 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 januari tot 1 februari 2024 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding vind je in de documenten onderaan deze pagina.

Inspirerende voorbeelden van aanvragen

Meer dan tachtig vrijwilligersorganisaties klopten in 2023 aan bij het Betrekken bij Groen Fonds met een projectidee. De jury honoreerde in totaal 43 projecten, bekijk hier de uitslag. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Jury

De jury bestaat uit medewerkers van de terreinbeherende organisaties in Noord-Holland. Zij participeren in het programma ‘Betrekken bij Groen’. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.