Behoud groene long tussen A8 en A9

3 juli 2018

Behoud groene long tussen A8 en A9

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Daarbij moet uitgegaan worden van de reeds bestaande kwaliteiten van het gebied.

Ingrijpende gevolgen voor het landschap

Het gebied ligt als een groene corridor tussen de verstedelijkte zone Haarlem – Alkmaar en de verstedelijkte zone Amsterdam – Zaanstad. Grote projecten die hier zijn voorzien, zoals aansluiting van de A8 op de A9, aanleg van een opstelterrein voor Sprinters en verdere stedelijke uitbreiding, hebben ingrijpende en onomkeerbare gevolgen voor het landschap. De vijf ‘groene’ organisaties die nu de handen ineen slaan zien betere oplossingen dan voorgesteld. Ze noemen de benadering van Gedeputeerde Staten te eenzijdig.

Kwaliteit van het gebied in gevaar

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid en kwaliteiten van het gebied. Icomos, het adviesorgaan van werelderfgoedorganisatie Unesco, onderzocht de plannen. De snelweg zal dwars door het werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam’ komen te lopen. Icomos concludeerde dat dit een ontoelaatbare aantasting is en sommeerde de plannen terug naar de tekentafel. Desondanks sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland eind mei haar voorkeur uit voor een zogeheten Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. Gedeputeerde Staten is voornemens een landschapsplan te maken voor de inpassing van die Golfbaanvariant in de Stelling van Amsterdam en vraagt Provinciale Staten om voor de zomer positief te besluiten over de voorkeursvariant èn het landschapsplan.

Ervaren van rust

De groene organisaties vinden dat deze aanpak geen recht doet aan de veel bredere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die in dit gebied spelen.
De groene corridor tussen metropool Amsterdam en ‘groot’ Alkmaar is belangrijk om rust te kunnen ervaren. Stille, groene gebieden zijn zeldzaam en hard nodig als tegenhanger voor het dagelijkse lawaai en de drukte in de steeds verder oprukkende stedelijke omgeving. Nu vinden we hier nog een prachtig open boerenlandschap met omliggende weidevogelreservaten, militair erfgoed (forten, liniedijken) en een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Ooit stroomde op deze plek de OER-IJ. Elementen uit die tijd zijn nog altijd in het landschap terug te zien. De aanwezige natuurgebieden zijn bovendien waardevol voor planten en dieren. Niet voor niets loopt het Natuurnetwerk Nederland door dwars door het gebied.