Analyse op de RES 1.0 van de Participatiecoalitie Noord-Holland

8 juli 2021

Analyse op de RES 1.0 van de Participatiecoalitie Noord-Holland

Reactie van ParticipatieCoalitie NH op de ‘Analyse van de RES 1.0’ van de ParticipatieCoalitie landelijk

De ParticipatieCoalitie Noord-Holland (samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie en Vereniging van Energiecoöperaties in Noord-Holland) is positief over de RES 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en het proces dat tot de RES 1.0 heeft geleid.

Mogelijk zijn de ervaringen met de RES in Noord-Holland anders dan in andere provincies zoals blijkt uit de ‘Analyse van de RES 1.0’ die de landelijke organisatie eerder publiceerde. “Wij maken als Participatiecoalitie in Noord-Holland onderdeel uit van het proces. En zijn over het algemeen tevreden met de manier waarop gemeenten hun inwoners hebben betrokken bij de RES. Hoewel je dat natuurlijk nooit genoeg kunt doen”, aldus Sijas Akkerman. “De gemeenten in Noord-Holland hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de RES 1.0. Nu de RES concreter is geworden (met zoekgebieden) zullen gemeenten de participatietrajecten verder vorm gaan geven. In die zin is de participatie pas net begonnen. Wij zullen gemeenten hier zoveel mogelijk in adviseren en ondersteunen”.

Ook hebben gemeenten en de RES-organisatie goed geluisterd naar ons advies om natuurgebieden te schrappen als zoekgebied of extra eisen te stellen aan het onderzoek naar de geschiktheid. Er zijn nog enkele locaties over, bijvoorbeeld in het IJsselmeer. Ook merken we dat gemeenten steeds meer geïnteresseerd raken in onze voorbeelden hoe energie, landschap en natuur kunnen worden gecombineerd.

Wat betreft ‘lokaal eigendom’ volgt de Participatiecoalitie NH de landelijke aanbeveling. Het is nu de beurt aan gemeenten om de voorwaarden van minimaal 50% lokaal eigendom op te nemen in hun beleid. De Provincie Noord-Holland werkt hiervoor aan een leidraad dat een uniforme basis moet bieden voor de gemeenten. De Participatiecoalitie is hier ook bij betrokken.

Meer informatie?

Profiel Sofie de Groot

Sofie de Groot

Projectleider Duurzame Energie