Alternatieven bekostiging openbaar vervoer Noordvleugel

1 oktober 2018

Alternatieven bekostiging openbaar vervoer Noordvleugel

De drukte rondom de Noordvleugel van de Randstad neemt toe. Om deze groei beter te stroomlijnen is het noodzakelijk het openbaar vervoer (OV) in dit district uit te breiden en te verbeteren. Dit gaat gepaard met ingrijpende maatregelen. De staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat maakt duidelijk dat tot 2030 geen extra middelen beschikbaar zijn voor investeringen in het OV. Reizigersvereniging Rover heeft een brief gestuurd aan Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Luchthaven Schiphol, het GVB Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen. In deze brief stelt Rover vier alternatieven voor om deze bekostiging toch mogelijk te maken:

1. De Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de NS moeten intensiever gaan samenwerken. Dit op het gebied van planning, uitvoering en bekostiging van het OV.

2. Gemeenten en provincie kunnen uit eigen middelen gaan bijdragen:
a) door bij grondexploitatie een bijdrage van gemiddeld 10.000 euro per nieuw te bouwen woning op te nemen.
b) de provincie matcht deze bijdrage uit de grondexploitaties uit eigen middelen.

3. Elk vliegticket voor een reis van of naar Schiphol wordt voorzien van een OV-chip of voucher ter waarde van 15 euro zodat elke passagier direct op trein of bus kan stappen zonder daarvoor nog een kaartje te hoeven kopen. Veel meer luchtreizigers zullen dan hun auto thuislaten en toeristen nemen minder taxi’s.

4. Er zijn synergievoordelen te behalen als Schiphol, NS en GVB een coöperatie vormen om gezamenlijk de noodzakelijke investeringen te plannen, uit te voeren en te exploiteren.

Zij vragen betrokken instanties zo snel mogelijk een intentieovereenkomst aan te gaan om langs de lijnen van dit plan de noodzakelijke verdubbeling van het OV in de Noordvleugel van de Randstad aan te pakken.

De Natuur en Milieufederatie ondersteunt deze actie en brengt u graag op de hoogte van dit initiatief. De volledige brief kunt hier lezen.