Huurders Alkmaar: gemeenteraad wees scherper richting woningcorporaties

11 juni 2014

Huurders Alkmaar: gemeenteraad wees scherper richting woningcorporaties

De Milieufederatie Noord-Holland organiseert samen met de Woonbond en Aedes in opdracht van het ministerie van BZK rondetafel gesprekken tussen  raadsleden, woningbouwcorporaties en huurders. De naam van dit project is ‘Stook je Rijk’. Onlangs vond er een rondetafelgesprek plaats in Alkmaar.

De huurders in Alkmaar vinden dat de gemeenteraad scherper mag zijn richting woningcorporaties.
Er werd ingegaan op de aanpak van de versnelling van het energiebesparingstempo in de huursector door corporaties, het belang van ambities in gemeentelijke prestatie afspraken en klimaatbeleid, en de rol van huurders en huurdersverenigingen bij het proces. Daarbij  werden de energieprestaties van de corporaties objectief met elkaar vergeleken (benchmarking corporaties per gemeente). Knelpunten en succesfactoren werden uitgewisseld.

De Alkmaarse huurdersverenigingen vinden dat de raad de resultaten van de energiebesparing in de huursector scherper in de gaten moet blijven houden.
Er zijn nu nog maar weinig objectieve cijfers over de jaarlijkse voortgang van corporaties. De energieprestaties van de drie corporaties moeten helder worden gemaakt voor de huurders en het gemeentebestuur. Dat hoeft geen moeite te kosten omdat de corporatie over deze cijfers beschikt en ze in principe aan de koepelvereniging Aedes aanlevert.

De deelnemende corporaties, huurdersverenigingen en raadsleden vinden ook dat het driepartijenoverleg dat MNH  op 3 juni organiseerde, in 2015 moet worden herhaald.

De stroomversnelling
Corporatie Woonwaard is een van de zes Nederlandse corporatie die deelneemt aan ‘De Stroomversnelling’omdat ze te weinig budget hebben om stapsgewijs hun woningbestand naar label B te brengen. In dit project renoveert de corporatie de huurwoningen ineens naar energieneutraal (Label A+). Deze huurwoningen hebben dan geen energierekening meer. De ‘oude’ energierekening dient als afbetaling van de investeringen.  De woonlasten van de huurders gaan zodoende bij dit concept niet omhoog, maar het comfort wél. De andere Alkmaarse corporaties zijn erg nieuwsgierig naar de resultaten van de pilots.  Ze hopen te kunnen leren van de lessen die in de Stroomversnelling worden opgedaan.  In 2015 en 2016 gaat Woonwaard 300 huurwoningen volgens De Stroomversnelling energieneutraal renoveren.

Voor verdere informatie lees het Verslag Stook Je Rijk Alkmaar