Ruim 100 bewonersorganisaties geregistreerd voor Schiphol Omgevingsraad.

11 november 2014

Ruim 100 bewonersorganisaties geregistreerd voor Schiphol Omgevingsraad.

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Ruim 100 bewonersorganisaties hebben zich geregistreerd bij de Omgevingsraad Schiphol! Deze bewonersorganisaties geven hiermee aan dat ze mee willen praten over de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. Uit deze bewonersorganisaties moeten deze maand in totaal 10 zogenaamde clustervertegenwoordigers worden gekozen die vervolgens zitting gaan nemen in de Omgevingsraad. De clustervertegenwoordiging zijn gerelateerd aan de banen van Schiphol. Er zijn 5 clusters benoemd en elke cluster heeft twee bewonersvertegenwoordigers.  Behalve bewonersvertegenwoordigers zitten in de Omgevingsraad Schiphol ook de overheden (Rijk, provincies en gemeenten), de luchtvaarsector en brancheorganisaties. Ook de Milieufederatie Noord-Holland wil in zitting nemen in deze omgevingsraad. Wij wachten nog op de uitnodiging daartoe. De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de huidige Alders-tafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).