Actie tegen overlast vliegverkeer met zes gelijktijdige manifestaties

9 mei 2022

Actie tegen overlast vliegverkeer met zes gelijktijdige manifestaties

Een brede coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De manifestaties bieden ruimte aan gerenommeerde sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam en Lelystad.

Nooit eerder werd op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid.

De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook het grondpersoneel, zoals de bagageafhandelaars, op Schiphol staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren.

Op de site https://vliegherrie.nl laten duizenden Nederlanders weten wat de geluidsoverlast van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens.

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruitvolgende luchtruimherziening monden uit in nog meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale vrijstellingen.

Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om totstandkoming en uitvoering van het beleid te verbeteren.

De Nederlandse overheid heeft het vliegverkeer decennialang gestimuleerd, onder meer met goedkope luchthaventarieven, btw- en accijnsvrijstellingen en het stimuleren van het mainport-model waarmee tientallen miljoenen buitenlandse reizigers met lage tarieven worden verleid tot een overstap op Schiphol.

Overlast is politieke keuze

Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.

Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.

De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling.

Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek.

De manifestaties op 14 mei 2022 starten om 11 uur ’s ochtends, zijn vreedzaam en hebben nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram.

Meer informatie over de programma’s per luchthaven is te vinden op de speciale website https://14meimanifestatie.nl.

De manifestaties op de vliegvelden worden ondersteund door een groot aantal maatschappelijke en burgerorganisaties: Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij NL, Social Tipping Point Coalitie, Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL, Platform Vliegoverlast Amsterdam, BTV-Rotterdam, SATL, Werkgroep Red Gelderland, plus de officiële bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.

Tags: