ACM belemmert duurzame samenwerking

15 juni 2015

ACM belemmert duurzame samenwerking

Zoals het Financieel Dagblad al schreef is de Kartelwaakhond ACM lastig bij de samenwerking tussen bedrijven om duurzamer te opereren.

In het FD twee voorbeelden. We citeren:

Plofkippen

Een van de duidelijkste voorbeelden waar de ACM te rigide zou hebben geoordeeld is de afkeuring van de samenwerking tussen supermarktketens en de pluimveesector om voortaan alleen diervriendelijk geproduceerd kippenvlees te verkopen. Terwijl de regeringscoalitie en de oppositie in de Tweede Kamer het initiatief tegen plofkippen toejuichte, schreef de mededingingsautoriteit in januari dat de afspraken hierover een ongeoorloofde concurrentieverstoring betekende.

‘Deze uitspraak staat niet op zichzelf, want het heeft negatieve gevolgen voor allerlei maatschappelijk gewenste initiatieven’, zegt Marc Janssen, directeur van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Zo twijfelt de levensmiddelenindustrie nu of het samenwerkingsverband om minder zout in voedselproducten te verwerken de toets van de ACM kan doorstaan. ‘Dat initiatief wordt nota bene door minister Schippers van Volksgezondheid omhelst’, zegt Janssen.

Kinderarbeid

Ook bij de kledingindustrie leeft grote onzekerheid of de gezamenlijke plannen om het gebruik van kinderarbeid bij leveranciers in bijvoorbeeld Bangladesh in de ban te doen, wel door de toezichthouder zal worden aanvaard. ‘Minister Ploumen van Buitenlandse Handel spoort ons aan, maar de beoordeling van de ACM rijmt niet met de doelstellingen van het kabinet’, aldus Jef Wintermans, directeur van ondernemersorganisatie Modint.

De ACM zegt in een reactie gebonden te zijn aan de regels zoals die door Den Haag en Brussel zijn gesteld. ‘Als de buitenwereld het anders wil dan moeten die aangepast worden’, aldus een woordvoerder

Vanuit de verschillende milieuorganisaties is minister Kamp opgeroepen om het ACM minder streng te laten zijn. Het is immers in ieders belang dat initiatiefnemers als de ACM duidelijk weten hoe de duurzaamheidsinitiatieven binnen de mededingingswet ontplooid kunnen worden.