Aanvalsplan Grutto van start door financiële steun

13 juli 2021

Goed nieuws voor de grutto: Aanvalsplan van start door financiële steun minister Schouten

Grutto
Foto: Jelle de Jong

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met een flinke financiële bijdrage voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021-2022. Hierdoor kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

Voor de periode tussen 2023 en 2027 heeft de minister zich voorgenomen om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius, oud-minister en initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto: “Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels”.

Brief

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Schouten over de gesprekken met provincies om te komen tot financiële afspraken over het Aanvalsplan Grutto. Het bedrag van 69,5 miljoen euro komt beschikbaar door een verschuiving van pijler 1 naar pijler 2 in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en financiering van de provincies en het Rijk. Hoe de bijdrage van de overheden geregeld gaat worden is nog niet duidelijk.

In haar brief aan de Kamer verklaart minister Schouten: “Hierover ga ik in overleg met provincies en onderzoek ik de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma’s. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal ik in overleg met provincies onze ambitie bijstellen”.

‘Plan is alleen succesvol als het volledig wordt uitgevoerd’

Volgens Pieter Winsemius kan het Aanvalsplan Grutto alleen succesvol zijn als het gehele plan wordt uitgevoerd. “Half werk verrichten zou fataal zijn en alle hoop op herstel van de weidevogelstand de grond instampen”, stelt hij. Daarom wil hij snel duidelijkheid over de financiering van het gehele plan: “Dat is niet alleen belangrijk voor de grutto, maar ook voor de boeren. Het plan valt of staat met hun deelname. Daarvoor moet er wel financiële zekerheid zijn.”

Vliegende start

Voor de korte termijn is er 10 miljoen euro beschikbaar om in een aantal gebieden te starten met het Aanvalsplan. Daarmee kan een vliegende start gemaakt worden met de uitvoering. Welke gebieden dat zijn zal in overleg met de provincies en de landbouw bepaald worden.

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (FMF). Het Aanvalsplan is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.

Bekijk hier het Aanvalsplan Grutto