98 procent minder geluidshinder Schiphol door coronacrisis

15 juni 2020

98 procent minder geluidshinder Schiphol door coronacrisis
Wethouders van Schipholgemeenten: bewaar de rust!

Het aantal berekende ernstig geluidsgehinderden rondom Schiphol is door de coronacrisis met 98 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: van 112.500 naar 1.800. Dit blijkt uit onderzoek van To70 in opdracht van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Ook de uitstoot van CO2 is met 72 procent sterk afgenomen. “Dit is het moment voor de wethouders van de 34 Schipholgemeenten om maatregelen en normen af te dwingen die de balans tussen luchtvaart en omgeving blijvend herstellen”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie.

Het aantal vluchten op Schiphol van 1 april tot 20 mei 2020 bedroeg 7.928, in dezelfde periode in 2019 waren dat er 70.708. Het resultaat; een 98 procent afname van het aantal ernstig gehinderden, 40 tot 100 procent minder gemeten geluidsoverlast, 72 procent minder CO2, 74 procent minder stikstof en 83 procent minder fijnstof uitstoot.

“Nu het aantal vliegbewegingen laag is, kunnen en moeten Schiphol en luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen de lawaaioverlast en gezondheidsschade voor omwonenden daadwerkelijk verminderen”, stelt Akkerman. “Dat zullen ze niet uit zichzelf doen. Daar hebben we de wethouders van de 34 omliggende Schipholgemeenten voor nodig. Die moeten donderdag tijdens het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer en vrijdag tijdens de vergadering van de Omgevingsraad Schiphol harde afspraken afdwingen over hindervermindering. Niet het afhandelen van zoveel mogelijk vliegtuigen op een dag, maar de bescherming van bewoners dient vanaf nu leidend te zijn. Ook als dat betekent dat Schiphol de 500.000 vluchten niet kan halen.”

Samen met omwonenden heeft de Natuur en Milieufederatie een pakket hinderbeperkende maatregelen opgesteld, met bijvoorbeeld een nachtsluiting tussen 23:00 en 07:00, hoger aanvliegen en glijvluchten tijdens het landen, rustperiodes voor de primaire banen en de secundaire banen ook echt alleen gebruiken als reservebanen en niet voor het opvangen van groei.

Op het gebied van CO2-uitstoot moet de luchtvaart net als alle andere sectoren voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Nu geldt voor de luchtvaartsector dat deze klimaatneutraal moet zijn in 2070 in plaats van 2050. Ook voor stikstof moet de luchtvaart haar steentje bijdragen aan de door Remkes voorgestelde halvering in 2030.

Lees ook de uitgebreidere notitie van de Natuur en Milieufederatie naar aanleiding van het onderzoek.