18 maart verkiezing Provinciale Staten

18 februari 2015

18 maart verkiezing Provinciale Staten

Op 18 maart vinden de Provinciale Verkiezingen plaats. Hoe denken de politieke partijen over natuur en recreatie in Noord-Holland? Kom op 4 maart  om 19.30 uur naar het Verkiezingsdebat Natuur en Recreatie om daar alles over te horen!

Wat zijn de ambities rondom de afronding van het Natuur Netwerk (NNN), het stimuleren van de biodiversiteit en welke rol zien de partijen voor de Provincie? Wie wil bijdragen aan versterking van natuur en mensen in en om de stad en ‘Betrekken bij Groen’? Willen we een mooier en groener Noord-Holland? Wat moet of kan anders?

De Terreinbeherende organisaties in Noord-Holland (TBO), waaronder IVN, nodigen u van harte uit om mee te debatteren.

Wie gaan er in debat?

Jaap Bond (CDA), Alwin Hietbrink (Groen Links), Bram van Liere (Partij voor de Dieren) ,Tjeerd Talsma (PvdA),Ilse Zaal (D66), Marnix Bruggeman (SP), Michel Klein(CU/SGP) en Jeff Leever (Ouderenpartij).

Het debat vindt plaats onder leiding van Frenk van der Linden. 

Locatie

Podium Mozaiek
Bos en Lommerweg 191
Amsterdam

Kom ook! Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meldt u snel aan via de website van het IVN (vóór 2 maart a.s.).