10 tips voor een groene gemeente

3 april 2018

10 tips voor een groene gemeente

Er zijn heel veel manieren om je gemeente verder te vergroenen en mooier te maken. Dat is belangrijk, want mensen waarderen groen en natuur. Gemeenten kunnen hierin voorzien door een actief groenbeleid te voeren. Door groen en natuur te koppelen aan maatschappelijke thema’s zijn er veel win-winsituaties te creëren. Deze tips zijn bedoeld als inspiratie om natuur een belangrijkere plek te geven in de collegeakkoorden. Wat ons betreft zijn ze ook een-op-een over te nemen in beleid.

Tip 1

Introduceer financiële prikkels om vergroening te stimuleren. Beloon investeerders in het bijdragen aan oplossingen, bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve prikkels.

Tip 2

Laat groene ambitie leidend zijn in aanbestedingscriteria. Nu zien we nog te vaak dat in gebiedsontwikkeling uiteindelijk gegund wordt op de laagste prijs, waardoor aannemers maatregelen als groene daken niet in hun voorstellen kwijt kunnen.

Tip 3

Verplicht groene daken op publiek gefinancierde gebouwen. Deze methode wordt onder andere toegepast in Chicago.

Tip 4

Draai bewijslast om. Een projectontwikkelaar moet kunnen aantonen waarom er geen groen dak wordt aangelegd. Deze methode wordt toegepast in Londen.

Tip 5

Groen is mooier als je er van kunt genieten. Daarom kijkt de gemeente samen met sportverenigingen, wandelverenigingen en bewoners waar verbetermogelijkheden zijn voor ontsluiting van natuur.

Tip 6

Stel bij de langjarige ruimtelijke planning groen centraal. In gebieden waar mogelijk in de toekomst stedelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden, moet eerst het groen worden ingepland voordat er wordt gebouwd. Bij (her-)inrichting van gebieden is het belangrijk altijd ruimte voor parken, moes- en volkstuinen en ecologie in te passen. Deze werkwijze wordt verankerd in de omgevingsvisie.

Tip 7

Rondom zorginstellingen wordt de omgeving groener gemaakt door (dak)tuinen en plantsoenen in te richten: patiënten hebben veel baat bij een groene omgeving.

Tip 8

Zet in op het multifunctioneel gebruiken van gemeentelijke natuurgebieden. Kijk bijvoorbeeld naar combinaties met waterberging en recreatie. Dat resulteert in functiecombinaties waarbij natuur meerwaarde oplevert en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het robuuster maken van natuur en groen.

Tip 9

Introduceer levende tuinen in de gemeente. Het concept De Levende Tuin vertelt het volledige verhaal waarom onze omgeving moet vergroenen. Voor de levende tuin is ook het stimuleren van chemievrij tuinieren belangrijk.

Tip 10

Investeer in voedselbossen/eetbare parken: Met een voedselbos produceer je noten, fruit en andere eetbare gewassen, terwijl je ondertussen de bodem en de biodiversiteit herstelt. Op steeds meer plekken willen bewoners aan de slag met het aanleggen en onderhouden van voedselbossen. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zet momenteel een netwerk van voedselbosinitiatieven op in Noord-Holland