Nalatenschap

Nalaten

Je kunt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in je testament opnemen, op verschillende manieren.

Geen erfbelasting

We zijn door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en betalen daardoor geen erfbelasting. Je nalatenschap komt dus helemaal ten goede aan het gezonder en duurzamer maken van Noord-Holland.

Erfstelling

Kies je voor een erfstelling, dan geef je in je testament aan dat je ons tot erfgenaam benoemt voor een deel van jouw nalatenschap. Jij bepaalt een percentage van de erfenis dat wij ontvangen. In je testament kun je de volgende tekst gebruiken:

Ik benoem tot mijn erfgenaam de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in Nederland, gevestigd te Zaandam.”

Legaat

Je kunt ook kiezen voor een legaat. In dit geval neem je in je testament op dat wij een bepaald bedrag in geld zullen ontvangen. Je kunt in een legaat ook een goed nalaten zoals een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. Hiervoor neem je de volgende tekst op in je testament:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Natuur en Milieufederatie in Nederland, gevestigd te Zaandam, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B”.

Onze statutaire naam, KvK nummer, IBAN rekeningnummer vind je op de pagina Contact.

Notaris

Zodra je iemand anders dan jouw wettige erfgenamen laat delen in je nalatenschap, dan is een testament noodzakelijk. Deze kun je laten maken bij een notaris.

Vragen over nalaten?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur